Digiagenda

Espoon kaupungin tavoitteena on edistää kuntapalvelujen digitalisointia, uuden teknologian hyödyntämistä, palvelujen sähköistämistä ja uusien toimintatapojen käyttöönottoa. Näitä tavoitteita toteutamme Digiagenda 3.0 -kokeiluohjelmassa, joka on jatkoa Digiagenda 1.0 ja 2.0 -ohjelmille. 

Digitalisoinnin tarve lähtee aina toiminnan tarpeista. Tavoittelemme digitalisoinnilla parempaa tuottavuutta ja kustannustehokkuutta kuntapalveluihin ja hallintoon. Samalla haluamme luoda koko ajan sujuvampia ja monipuolisempia palveluja eri asiakasryhmillemme. 

Arvokasta tietoa kokeilujen kautta 

Espoon Digiagenda perustuu kokeiluihin, jotka kestävät muutamasta kuukaudesta vuoteen. Kokeiluissa testaamme idea-asteella olevia tuotteita tai palveluja ja kehitämme niitä yhdessä yritysten, koulutus- ja tutkimuslaitosten sekä asiakkaidemme kanssa, yhteiskehittämisen hengessä. 

Ketteristä kokeiluista olemme saaneet arvokasta tietoa siitä, olisiko testattavalla palvelulla käyttäjiä, toimisiko se osana Espoon palveluja ja tuottaisiko se kaupungille ja asiakkaille hyötyä. 

Tulevaisuuden ratkaisuja useisiin tarpeisiin 

Digiagendan kokeiluilla haluamme tunnistaa markkinoilta toimivia tulevaisuuden ratkaisuja, joilla vastattaisiin kasvavan kaupungin ja kaupunkiyhteisön tarpeisiin ja kyvykkyyksiin. Haemme ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää useissa eri palveluissa ja jotka soveltuvat eri asiakas- ja käyttäjäryhmille.  

Digikokeilut ovat myös hyvä tapa esitellä uusia digitaalisia palveluja asiakkaille ja henkilökunnalle. Ne ovat myös keino juurruttaa kokeilukulttuuria Espooseen. Henkilöstömme on kokeilujen kautta nähnyt, miten tulevaisuuden ratkaisut voivat vaikuttaa työtehtäviin. Olemme saaneet hyödyllistä tietoa myös hankintojen suunnitteluun.  

Digiagenda 1.0 ja 2.0 ovat paitsi tarjonneet hyviä kokemuksia ja tietoa oman toiminnan kehittämiseen, myös tukeneet muun muassa yrityksiä ja start up -yrityksiä tuotekehityksessä ja vientiponnisteluissa. Yritysten palaute on ollut myönteistä: tuotteet ja palvelut kehittyvät yhdessä kaupungin ja sen asukkaiden kanssa. 

Osa kokeiluistamme on ollut tutkimuksellisia – näin olemme varmistaneet kokeilujemme hyödyllisyyden myös tieteellisesti. 

    Digiagenda 3.0

    Vuoden 2023 kokeilut

    Lisätietoja