Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava, 722300

Kaavaehdotus tulee nähtäville syksyllä 2020

Yleiskaavan tavoitteena on, että Espoo kasvaa kestävästi pohjois- ja keskiosissaan. Asuntorakentaminen ja työpaikat ohjataan hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Alueella on kyliä ja kaupunkimaisia keskuksia, työpaikkoja sekä luontoa ja kulttuuriympäristöä.

Nähtävilläolosta kerrotaan lisää sivulla Kaavaehdotus

Yleiskaava vastaa muutoshaasteisiin
 

Yleiskaavan alue käsittää yli puolet koko Espoon maapinta-alasta. Nykyinen Espoon pohjoisosien yleiskaava on saanut lainvoiman vuonna 1997. Se ei pysty vastaamaan kasvavan pääkaupunkiseudun ja muuttuvan kaupungin haasteisiin.

Uudella yleiskaavalla lähivuosikymmenten asuinrakentamista, työpaikka-alueita ja liikenneverkkoa ohjataan kokonaisuutena. Kun asuminen ja työpaikat keskitetään keskuksiin, niitä ympäröivien alueiden luonto- ja kulttuuriympäristöt voidaan säilyttää. Pohjois- ja Keski-Espoon nykyiset keskukset kehittyvät ja uusia paikalliskeskuksia rakentuu joukkoliikenneyhteyksien varsille. Espoo-Salo -oikoradalle tulee kaksi uutta lähiliikenteen asemaa, Hista ja Myntinmäki.

Tähtäimessä hiilineutraali Espoo 2050
 

Uusi yleiskaava luo edellytykset riittävälle asuntotuotannolle, hyvälle joukkoliikenteelle ja tulevalle Länsiradalle. Yleiskaavalla mahdollistetaan lähes 60 000 uuden asukkaan ja noin 11 000 työpaikan sijoittuminen alueelle vuoteen 2050 mennessä. Niiden tarkempi sijainti ja suunnittelu tapahtuu asemakaavoilla.

Espoon tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Rakennamme kestävää tulevaisuutta raiteiden ympärille ja edistämme uusia tapoja rakentaa, liikkua ja hyödyntää innovatiivisia energiaratkaisuja.

Yleiskaavoituksen kulku