Vanttilan koulu

Vanttilan koulu on syksyllä 2009 toimintansa aloittanut yhtenäinen peruskoulu. Koulussa annetaan opetussuunnitelman mukaista perusopetusta luokilla 1–9, luokkamuotoista erityisopetusta ja valmistavaa opetusta pienryhmissä. Koulun tiloissa toimii lisäksi päiväkodin esiopetusryhmä ja iltapäiväkerho. Koulussa on lukuvuoden 2016 - 2017 alkaessa noin 500 oppilasta.

Koulun opetus- ja kasvatustyössä pidämme tärkeänä ihmisenä kasvua ja elämässä tärkeiden perustietojen ja -taitojen oppimista. Koulu kehittää yhtenäisen peruskoulun toimintakulttuuria yhteistyössä kotien kanssa. Meille tärkeä asia on yhteisöllisyys ja keskeisenä osana sitä on tarjota oppilaille mahdollisuus osallistua koulun toimintaan.

   Vanttila ilmasta 1

 Koulun tiedotusta voit seurata kohdasta tiedotteet.