Omatila

Lähisuhdeväkivalta ja Omatilan palvelut espoolaisille

Omatila on matalan kynnyksen palvelu, joka on tarkoitettu lähisuhdeväkiväkivaltaa kohdanneille, väkivaltaisissa kodeissa eläville tai lähisuhdeväkivaltaa pelkääville espoolaisille.

Lähisuhdeväkivallasta aiheutuvan tuen tarve voi olla hyvin moninaista, ja siksi palveluja tarjotaan asiakkaan toivomukset, tarpeet ja tilanne huomioiden. Omatila tarjoaa tukea väkivallan tunnistamisesta kriisiasumiseen sekä väkivallasta irrottautumiseen ja selviämiseen. Omatilan palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Omatila

  • vahvistaa hyvinvointia ja turvallisuuden kokemusta
  • auttaa lähisuhde- ja perheväkivallan tunnistamisessa ja rohkaisee lisäavun hakemiseen
  • tarjoaa neuvontaa ja ohjausta sekä käytännön apua asioiden hoitamiseen
  • auttaa eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia lähisuhdeväkivaltaa kohdanneita selviytymään kokemastaan ja irrottautumaan väkivallasta
  • järjestää kriisitilanteisiin turvallista asumista turva-asunnoissa tai turvakodissa.

Älä jää yksin. Ota yhteyttä Omatila-palveluun. Haluamme auttaa Sinua. Voit joko soittaa meille numeroon 043 825 0535 tai tulla käymään päivystysaikana aikaa varaamatta. Myös nimettömästi.

Ajatuksia ja kokemuksia parisuhdeväkivallasta 13.5.2015
Lähisuhdeväkivaltaan apua antava Omatila-palvelu julkaisee kirjan Selkä seinää vasten – ajatuksia parisuhdeväkivallasta. Kirjasta hyötyvät työntekijät, jotka työssään kohtaavat lähisuhdeväkivaltaa kokeneita ihmisiä. Kirjasta voivat apua saada myös itse väkivaltaa kohdanneet.

Uutiset

RSS

Liite

Julkaistu 20.12.2012 klo 15.02 , päivitetty 2.7.2015 klo 9.09

Aihealue:
  • Kriisipalvelut