Mankkaan koulu

Mankkaan koulussa opiskelee n. 330 oppilasta luokka-asteilla 7-9. Koulussa annetaan myös luokkamuotoista autismikirjon erityisopetusta luokka-asteilla 7-10. Koulun toiminta perustuu itsenäisiin luokka-asteosastoihin ja koulutyötä toteutetaan kaksoistuntien avulla. Kannustamme opetuksessamme omatoimiseen elinikäiseen oppimiseen, vastuun ottamiseen sekä muiden huomioimiseen. Arvostamme nykyaikaisten tieto- ja viestintäteknologian taitojen hyödyntämistä oppimisessa. Teemme kansainvälistä yhteistyötä mm. ystävyyskoulujemme kanssa Saksassa ja Hollannissa. 

Opetettavat kielet:
A-kielet: EN, SA (A1 ja A2 yhdistetty)
B1-kieli: RU; B2-kielet: RA, SA

Koulussa on matemaattis-luonnontieteellinen painotusluokka, joka tarjoaa ylöspäin eriyttävää opetusta matematiikassa ja fysiikassa perustuntien lisäksi yhden viikkotunnin puitteissa. Valintaperusteena on Espoon yhteinen, kirjallinen pääsykoe. Painotukseen haetaan Wilmassa yläkouluun haun yhteydessä.

 
Lisätietoa opetussuunnitelmasta ja matemaattis-luonnontieteellisestä linjasta.