Lintuvaaran koulu

Lintuvaaran koulussa on n. 390 oppilasta luokka-asteilla 1 - 6. Koulussamme on a vuosiluokilla 3 - 6, erityisopetusta ja valmistavaa opetusta. Lukuvuonna 2017 - 2018 koulun tiloissa opiskelee osittain myös Veräjäpellon ja Leppävaaran koulujen oppilaita .

Lintuvaaran koulun suuri peruskorjaus ja laajennus valmistui 7.1.2016. Tällöin alun perin vuonna 1957 rakennettu koulurakennus ja piha-alue peruskorjattiin täysin ja samalla rakennettiin suuri laajennusosa.

Koulu alkaa torstaina 10.8. klo 9.00.