Lintuvaaran koulu

Lintuvaaran koulussa on n. 390 oppilasta luokka-asteilla 1-6. Koulussamme on a vuosiluokilla 3-6, erityisopetusta ja valmistavaa opetusta. Lukuvuonna 2017-2018 koulun tiloissa opiskelee osittain myös Veräjäpellon ja Leppävaaran koulujen oppilaita .

Lintuvaaran koulun suuri peruskorjaus ja laajennus valmistui 7.1.2016. Tällöin alun perin vuonna 1957 rakennettu koulurakennus ja piha-alue peruskorjattiin täysin ja samalla rakennettiin suuri laajennusosa.

Esiopetuksesta ja siihen liittyvästä päivähoidosta vastaa Lintuvaaran päiväkoti.