Lintumetsän koulu

Lintumetsän koulun toiminta-ajatuksena on kantaa vastuuta ympäristöstä ja muista ihmisistä. Koulun työyhteisö on kannustava ja tervettä itsetuntoa korostava. Koulussa oppilaille tarjotaan mahdollisimman laaja-alainen, hyvä yleissivistys.  Lintumetsän koulu haluaa kehittää oppilaan vastuuntuntoa, myönteistä suhtautumista itseensä ja ympäristöönsä. Ympäristökysymykset ja luonnontieteelliset aineet ovat painopistealueina. Koulussa noudatetaan 2-jaksojärjestelmää.