Kuitinmäen koulu

Kuitinmäen koulu on yhtenäinen peruskoulu (Kuitinmäki ja Tähtiniitty yhdistyvät) 1.8.2017 alkaen.

Kuitinmäen koulussa on yleisopetuksen, musiikkipainotuksen, kaksikielisen (suomi-englanti) ja luokkamuotoisen erityisopetuksen luokkia sekä valmistavaa ja pienryhmäopetusta. Oppilaita koulussa on noin 700. Oppilaat tulevat kouluumme pääosin Olarin alueelta, mutta painotettuun opetukseen ja erityisopetukseen tullaan kaikkialta Espoosta.

Kuitinmäen koulussa voi opiskella A-kielinä englantia, ranskaa, ruotsia ja saksaa. A1 ja A2-kielten lukijat voivat olla samoissa ryhmissä. B-kielinä oppilas voi opiskella ranskaa, ruotsia ja saksaa. Ranska ja saksa alkavat B-kielinä kahdeksannella luokalla (valinnaisaine)

Kuitinmäen koulun tavoitteena on tukea oppilasta hänen kasvussaan myönteiseksi, vastuuntuntoiseksi, työntekoa arvostavaksi ja osallistuvaksi yhteiskunnan jäseneksi. Koulu pyrkii myös yhteistyössä kotien kanssa kasvattamaan oppilaistaan hyvin käyttäytyviä ja vastuuntuntoisia yhteiskunnan jäseniä, joilla on hyvät tiedot sekä jatko-opintoja että elämää varten.

Uusi lukuvuosi alkaa Kuitinmäen koulussa seuraavasti:

Vuosiluokat 1-6 sekä Friisinkalliontie 4:ssä opiskelevat erityisluokat aloittavat lukuvuoden 2017-2018 
torstaina 10.8.2017 klo 9:15-13:15. 

Vuosiluokat 7-9 sekä Kuitinkuja 4:ssä opiskelevat erityisluokat aloittavat lukuvuoden 2017-2018
torstaina 10.8.20177- luokkalaiset klo 9:00 auditoriossa ja 8.- ja 9.- luokkalaiset sekä erityisluokat klo 10:00 kotiluokissa.

Perjantaista 11.8.2017 alkaen opiskellaan lukujärjestysten mukaisesti.
Lukujärjestykset näkyvät Wilmassa/ annetaan oppilaalle lukuvuoden alkaessa.


Kuitinmäen koulu ja Tähtiniityn koulu yhdistyvät yhtenäiseksi Kuitinmäen peruskouluksi 1.8.2017 alkaen. Koulun kotisivua päivitetään yhdistymisen jälkeen mahdollisimman pikaisella aikataululla elokuusta 2017 alkaen.

Kuitinmäen koulun lukuvuosiopas 2017-2018 (tulossa syksyllä) (pdf, 852 Kt)