Kesäseteli

VUODEN 2017 KESÄSETELIT ON JAETTU
 

Espoon kaupunki maksaa 300 euroa työnantajalle, joka on palkkaa espoolaisen nuoren töihin kesäsetelillä 1.5. - 30.9. välisenä aikana. Työpäiviä on oltava vähintään 10 ja työtunteja vähintään 50, joko yhtäjaksoisesti  tai useammassa jaksossa tehtynä. Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö.

Vuonna 2017 kesäseteli on tarkoitettu kaikille vuosina 1998 - 2002 syntyneille espoolaisille nuorille.Kesäseteleitä jaetaan maanantaista 13. helmikuuta alkaen yhteensä 900 kappaletta. Jakopaikkoina toimivat nuorten tieto- ja neuvontapiste yESBOx Ison Omenan palvelutorilla sekä Sellon kirjaston nuortenosasto Pointti. 

Kesäseteliä hakiessa on jo oltava kesätyöpaikka. Nuoren tulee noutaa seteli henkilökohtaisesti. Mukana on oltava kuvallinen henkilöllisyystodistus sekä työnantajan allekirjoittama ja täyttämä Kesätyöpaikan tiedot -lomake tai vaihtoehtoisesti työsopimus, josta vastaavat tiedot löytyvät. Seteleitä myönnetään yksi / nuori.

Miniminettopalkka on 350 euroa 10 työpäivältä ja 50 työtunnilta. Jos töitä on tehty enemmän, tulee palkankin olla minimipalkkaa suurempi. Verot, sosiaali- ja eläkemaksut sekä lomakorvaukset on maksettava 350 euron miniminettopalkan päälle.