Hankinnat

Espoon kaupunki on vastuullinen edelläkävijä, joka toteuttaa kuntalaisten eduksi laadukkaita ja taloudellisia hankintoja, joilla on laajat ja myönteiset yhteiskunnalliset vaikutukset. Espoo edistää hankintojen kautta tervettä kilpailua, yritysystävällisiä ja innovatiivisia hankintoja sekä kestävää kehitystä.

Kaupunki noudattaa julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä, kaupungin johtosääntöjä ja toimintaohjeita sekä hankintaohjetta ja -sääntöä. 

Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankintailmoitukset julkaistaan HILMAssa, joko kansallisesti tai EU -laajuisesti, hankinnan arvosta riippuen. Kynnysarvot

Julkaistut hankintailmoitukset löytyvät Hilmasta.

Tarjouspyynnöt
Espoossa on käytössä sähköinen kilpailutusjärjestelmä, jossa kilpailutusten tarjouspyynnöt ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä Tarjouspalvelu.fi/Espoo

Kynnysarvon alittavat - pienhankinnat
Espoon kaupunki on vuoden 2015 alussa ottanut käyttöön pienhankintajärjestelmän. Kaupunki kilpailuttaa järjestelmällä hankintalain mukaisen kansallisen kynnysarvon alittavia pienhankintoja.
Järjestelmällä voidaan tehdä myös puitejärjestelyn minikilpailutuksia. 
Käynnissä olevat Pienhankinnat

Uutiset

RSS
  • Espoon kaupunki on hankintojen kautta tapahtuvan työllistämisen edelläkävijäkaupunki. Noin viisikymmentä heikossa työmarkkina-asemassa olevaa henkilöä on saanut työpaikan tai oppisopimuskoulutuspaikan hankintojen kautta.
  • Työttömyyden lisääntyessä ja työttömyysjaksojen pitkittyessä tarvitaan yhteistyötä ja toimivia keinoja työpaikkojen ja työllistymismahdollisuuksien lisäämiseksi. Joukko kauppakeskus Sellossa toimivia yrityksiä tutustui työkokeiluun ja työnantajille tarjottaviin palveluihin.
Julkaistu 22.8.2014 klo 15.05 , päivitetty 29.9.2016 klo 11.59

Kohderyhmä:
  • Yrittäjät ja yritykset