Finnoo - uudenlainen merikaupunginosa

Finnoo rakentuu Etelä-Espooseen Länsiväylältä merenrantaan asti.

Sijaintinsa ja hyvien liikenneyhteyksien ansiosta alue tulee olemaan tuhansien asukkaiden koti ja työpaikka.

Kestävä kehitys ohjaa koko Finnoon toteutusta, mikä on havaittavissa energiaratkaisuissa ja materiaaleissa.

Asuinrakentaminen keskittyy neljään erilaiseen alueeseen: metrokeskukseen, Djupsundsbäckeniin ja Finnoonsatamaan sekä myöhemmin toteutuvaan pohjoisosan Finnoonkartanoon. Vehreät puistoväylät yhdistävät alueita. 

Länsimetron jatkon uusi metroasema sijoittuu Finnoon keskustaan, josta tulee korkeiden kerrostalojen rajaama alueen urbaani sydän. Myös viihtyisä kauppakeskus löytyy keskustasta. 

Yritysympäristöä räätälöidään metrokeskuksen läheisyyteen alueen pohjoisosaan.

Meren rantaan rakentuu Finnoonsataman marina-alue, jossa rantakerrostaloista avautuu näkymä venelaitureille ja saaristoon. Espoon suurin pienvenesatama toimii Finnoossa. Saaristolaivojen kyydissä pääsee satamasta kaupungin ulkoilusaariin.

Finnoon arvokas lintukosteikko säilytetään paitsi luonnon monimuotoisuuden myös virkistysarvojen takia.

Finnoon toteutus on alkanut pohjoisen pääkatuverkon rakentamisella. Katujen ja siltojen rakentaminen kestää 2015 loppuun. Asuntorakentaminen alueella alkaa 2016 ja on pääosiltaan valmis 2030-luvulla.

Kaitaa - Iivisniemestä vilkas keskus ja metroasema 28.9.2016
Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli Kaitaa - Iivisniemi osayleiskaavaehdotuksen hyväksymistä nähtäville 5.10.
Finnoosta mestojen verkko 26.8.2016
Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee Finnoon osayleiskaava-ehdotusta 31.8. Osayleiskaava-alue on jaettu pohjois- ja eteläosaan, koska metroaseman lähiympäristön suunnittelua tehdään länsimetron jatkeeseen sidotussa aikataulussa. Eteläosan merirakentamiseen ja satamaan liittyvät asiat ratkaistaan myöhemmin hyväksyttäväksi tulevassa eteläisen osan osayleiskaavassa.

Uutiset

RSS
Julkaistu 26.3.2014 klo 17.18 , päivitetty 17.12.2015 klo 13.49

Aihealue:
  • Asuminen, 
  • Rakentaminen