Etusivu - uutiset

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen

Julkaistu
Valmius länsimetron koeliikenteen aloittamiselle tammikuussa 2017

Espoon bussilinjasto pysyy elokuussa lähes nykyisellään. Katso liitteestä Espoon ja Kauniaisten bussilinjat 15.8.2016 alkaen. Aikataulut päivitetään HSL:n Reittioppaaseen heinäkuussa.

30.6.2016
Espoon uusi sairaala on vastaanotettu

HUS-Jorvin sairaalan viereen rakennettu Espoon uusi sairaala vastaanotettiin tänään 30.6.2016.

30.6.2016
Talomuseo Glimsin pihapiirissä tehdään kasvillisuusinventointia kesällä 2016

Talomuseo Glimsin pihapiirissä ja ympäristössä tehdään kesän 2016 aikana perusteellinen kasvillisuusinventointi. Työn tavoitteena on kartoittaa Glimsin alueen luonnon- ja kulttuuri-kasvillisuus sekä tunnistaa alueen maisemalliset arvot ja suojeltavat kohteet.

30.6.2016
Länsiväylän liikenne siirtyy kiertotielle elokuun alussa

Espoon kaupunki aloittaa Länsiväylän alituksen ja Marsbyntien rakentamisen heinäkuussa 2016. Töiden ajaksi Länsiväylän liikenne siirtyy kiertotielle, jolla se pysyy arviolta loppukesään 2017 saakka.

30.6.2016
Kesän jätevesineuvonta on käynnistynyt Espoon haja-asutusalueilla

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry on aloittanut kiinteistökohtaiset ilmaiset ja puolueettomat neuvontakäynnit Espoossa. Yhdistyksen neuvojat antavat kiinteistökäynneillä eväitä jätevesien tehokkaaseen käsittelyyn ja samalla lähiympäristön tilan parantamiseen. Tavoitteena on tehdä kesän aikana noin 120 neuvontakäyntiä.

29.6.2016
Ruomelankorpeen suunnitellaan ylivuotoaltaita tulvariskin vuoksi

Jo usean vuoden ajan Olarin alueella on esiintynyt rankkasateilla tulvia jopa siinä määrin, että vettä on noussut yläjuoksulla sijaitseviin asuntoihin. Nyt tilanne on mahdollista korjata uuden hulevesien ylivuotoaltaan avulla.

29.6.2016
Tapiolan urheilupuiston kehittämiselle päätettiin kokonaissuunnitelma

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti Tapiolan urheilupuistoa koskevasta kokonaissuunnitelmasta, jonka pohjalta suunnittelu jatkuu. Tapiolan Jalkapallostadion Oy:n jalkapallo- ja tapahtuma-areenaa koskevaa suunnitteluvarausta ei enää jatketa.

27.6.2016
Päihdetilannekyselyyn vastanneet haluavat suojella alaikäisiä päihteiden käytöltä

Helsinki, Espoo ja Vantaa toteuttivat huhtikuussa 2016 Päihdetilannekyselyn kaupunkien verkkosivuilla. Kyselyllä kartoitettiin sitä, miten asukkaat kokevat pääkaupunkiseudun päihdetilanteen tällä hetkellä. Kysymyksillä kartoitettiin asukkaiden suhtautumista alkoholijuomien myyntiin ja mainontaan sekä kysyttiin, mitä havaintoja he ovat tehneet nuorten päihteidenkäytöstä. Myös päihteiden käytöstä ...

23.6.2016
Esiopetusikäisten lasten yksityisen hoidon tuki toimintavuonna 2016-2017

Elokuun alusta alkaen Kela maksaa yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevista esiopetusikäisistä lapsista enintään pienintä hoitorahaa ja
tulosidonnaista hoitolisää sekä Espoo-lisän. Lue tiedotteesta Espoon tulkinta tästä päätöksestä.

23.6.2016
Teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelu suljetaan torstaina 23.6.2016 klo 13.00.

Kaupunkimittauksen asiakaspalvelu on klo 15.45 asti auki ja nähtävilläolot normaalisti asiakaspalvelussa Virastopiha 2 C.

23.6.2016
Älä polta jätettä juhannuksena kokossa: kierrätä tai vie Sortti-asemalle

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kiellettyä myös juhannuksena, sillä kokossa saa polttaa ainoastaan puhdasta ja kuivaa puuta. Jätteitä poltettaessa voi muodostua terveydelle haitallisia savukaasuja ja roskien polttaminen voi myös vahingoittaa tulisijaa. Oikea tapa jätteistä eroonpääsemiseksi onkin kierrättäminen tai jätteiden vieminen Sortti-asemalle.

22.6.2016
Kalaverkon konservointi Pentalan saaristomuseoon

Espoon kaupunginmuseon suurikokoinen puuvillainen vinoriimuverkko konservoitiin keväällä 2016 opinnäytetyönä Metropolia Ammattikorkeakoulun tekstiilikonservoinnin koulutusohjelmassa. Verkon puikkarissa olevien nimikirjainten perusteella vinoriimuverkko tunnistettiin kuuluneeksi Pentalan saaressa asuneelle Arvid Nyholmille, joka toimi ammattikalastajana 1900-luvun alkup

22.6.2016
Minikopteri kuvaa kaupungin entistä tehokkaammin

Kaupunkitekniikan keskus on hankkinut minikopterin, jonka tuottamalla ilmakuvalla saadaan entistä tarkempaa tietoa karttojen ja suunnittelun pohjaksi. Varsinkin metronseudut muuttuvat vilkkaasti, ja karttojen päivittäminen on tärkeää.

22.6.2016
Voimavaroja vanhemmuuteen

Tervetuloa mukaan Lasten terapiapalvelujen järjestämään avoimeen, vertaistukeen perustuvaan keskusteluryhmään pohtimaan vanhemmuuteen, perhe-elämään ja 0–6-vuotiaiden lasten kasvatukseen liittyviä asioita yhdessä muiden vanhempien ja ammattilaisten kanssa.

22.6.2016
Muutoksia neuvoloiden aluejaiossa

Neuvoloiden aluejaoissa tehdään muutoksia 15.8.2016. Muutokset koskevat Auroran, Perkkaan, Bembölen, Espoon keskuksen, Suvelan ja Kiltakallion neuvoloita.

22.6.2016
Kesäpaku - liikkuva nuorisotila kurvailee läpi kesän

Nuorisopalvelujen uusi Kesäpaku, liikkuva nuorisotila, ajaa ympäri Espoota 6.6.-12.8. Kesäpaku tuo paikalle nuorten toivomusten mukaisesti mm. katusählyä, pallotutkan, musiikkia, lautapelejä, kaikenlaisia palloja ja vesipyssyjä.

21.6.2016
Bussit saattavat kulkea lähes nykylinjaston mukaisesti jouluun asti

HSL tavoittelee Espoon bussilinjaston säilyttämistä vuoden loppuun asti, Länsimetron päivitetty käyttöönottosuunnitelma valmistuu 30.6.

21.6.2016
Kaupunginhallituksen päätöksiä 20.6.2016

Kaupunginhallitus hyväksyi kehysohjeen talousarvion ja taloussuunnitelman jatkovalmistelun pohjaksi. Kehysohjeen pohjalta valmistellaan kehys- ja veroprosenttipäätökset kaupunginhallitukselle 29.8 ja ...

20.6.2016
Älä sytytä surunaamaa - nopeusnäytöt tekevät Espoosta turvallisemman paikan

Nopeusnäyttöjä on lisätty Espoon kadulle asukkaiden toivomuksesta. Näytöt auttavat autoilijaa kiinnittämään huomiota nopeuteensa oma-aloitteisesti.

20.6.2016
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston päätöksiä 20.6.2016

Tila- ja asuntojaosto kuuli Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtaja Maija Lehtisen selostukset sisäilma-asioiden menettelytapaohjeen päivittämisestä. Se päätti Kungsgårdsskolanin ja Vermon päiväkodin hankesuunnitelmista.

20.6.2016

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen