Haku

Voit tarkentaa hakua tällä sivulla. Hankehaulla voit etsiä tietoja kaupungin käynnissä olevista kaavoitus- ja rakennushankkeista.

1
2
3
Seuraava Viimeinen

Rakennusvalvonta
Julkaistu: 17.8.2016

Rakennusvalvontakeskus ohjaa ja neuvoo rakentamista ja sen vaikutusta ympäristöön, ohjeistaa suunnittelua ja päättää rakentamisen lupa-asioista. Rakennusluvat, toimenpideluvat, purkuluvat, maisemat...

Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Rakennusvalvonta
Toimenpidelupa
Julkaistu: 13.2.2013

Toimenpidelupa tai -ilmoitus tarvitaan rakennelmiin, joita ei pidetä rakennuksena, mutta joilla on vaikutusta kaupunki- ja maisemakuvaan, luonnonoloihin tai ympäröivän alueen maank...

Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Rakennusvalvonta > Luvan hakeminen > Toimenpidelupa
Toimenpidelupa
Julkaistu: 26.1.2012

Toimenpidelupa tai -ilmoitus tarvitaan rakennelmiin, joita ei pidetä rakennuksena, mutta joilla on vaikutusta kaupunki- ja maisemakuvaan, luonnonoloihin tai ympäröivän alueen maank...

Asuminen ja ympäristö > Luvat ja ohjeet > Rakentamisen luvat > Toimenpidelupa
Rakentaminen
Julkaistu: 18.1.2012

Espoon kaupunki rakennuttaa ja rakentaa kaupungin oman palvelutuotannon tarvitsemia toimitiloja. Julkisen rakentamisen avulla luodaan ja pidetään yllä kaupunkielämän perusedellytyksiä. Julkise...

Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen
Kirkkojärven päiväkoti
Julkaistu: 12.12.2013

Tilat Kirkkojärven päiväkoti puretaan päiväkodin huonon kunnon ja sisäilmaongelmien vuoksi. Espoon rakennusvalvonta on myöntänyt Kirkkojärven päiväkodille purkuluva...

Päivähoito ja koulutus > Päiväkoti- ja koulukorjaukset > Päiväkotikorjaukset > Kirkkojärven päiväkoti
Puunkaato
Julkaistu: 14.10.2016

Puiden kaataminen tontilta tai pihalta Lupa pihan tai tontin puuston kaatamiseen ratkaistaan rakennusvalvontakeskuksessa. Yhdenkin puun kaataminen voi edellyttää maisematyölupaa, mikäli sillä on...

Asuminen ja ympäristö > Luvat ja ohjeet > Pihan ja ympäristön luvat > Puunkaato
Meluntorjunta
Julkaistu: 24.9.2015

Kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä opastetaan melun ja tärinän torjuntaan. Yleisperiaatteena on, ettei asuin- ja työpaikka-alueiden lähettyvillä saa aiheuttaa tarpeetonta melua. Meluasioita hoita...

Asuminen ja ympäristö > Ympäristö ja luonto > Ympäristövalvonta > Meluntorjunta
Radon
Julkaistu: 11.1.2012

Suomalaisten saamasta säteilyannoksesta noin puolet on peräisin huoneilman radonista. Keskimäärin suomalaisten asuntojen radonpitoisuus on noin 120 becquereliä/m³ (Bq/m³). Säteilyannosta voitaisiin...

Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Maaperätiedot > Radon
Rakennustekniikka ennen lupaa
Julkaistu: 18.5.2016

SUURIA KOHTEITA varten olemme laatineet yhden korin periaatteella oheisen lomakepatterin. Sen ja pääpiirustusten avulla: osoitetaan, että rakentaminen tulee täyttämä...

Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Rakennusvalvonta > Luvan hakeminen > Rakennustekniikka ennen lupaa
Maksut ja vakuudet
Julkaistu: 2.5.2016

Rakennusvalvonnan suorittamista tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä määräytyy luvan hakijalle tai toimenpiteen tekijälle maksuja kaupunginhallituksen hyväksymän rakennusv...

Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Rakennusvalvonta > Maksut ja vakuudet
Asiakaspalvelu
Julkaistu: 4.6.2012

Teknisen ja ympäristötoimen keskitetystä asiakaspalvelusta saat nopeasti asiasi eteenpäin ja vastauksen kysymykseesi. Suuri osa rakentamisen luvista löytyy nyt sähköisenä. Voit tehdä hakemuksensa piir...

Asuminen ja ympäristö > Asiakaspalvelu
Rajanaapurilausunnot
Julkaistu: 12.8.2016

Kaupunki omistaa yleensä alueensa yleiset alueet, kuten esimerkiksi puistot ja katualueet sekä koulujen ja päiväkotien tontit. Rakennettaessa kaupungin omistaman kiinteistön naapuriin, hankkeeseen on ...

Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Tontit ja maa-alueet > Rajanaapurilausunnot
Työnjohtajien hyväksyttäminen
Julkaistu: 2.5.2016

Huom! MRL muutokset 122 d § 1.9.2014 alkaen MRL:n muutokset 1.9.2014 alkaen Rakennushankkeeseen ryhtyvä/ ryhtyvät allekirjoittavat vastaavan työnjohtajan hakemuksen (vastaavan työnjohtajan lisäksi)....

Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Rakennusvalvonta > Työnjohtajien hyväksyttäminen
Rakennetun ympäristön valvonta
Julkaistu: 2.5.2016

Rakennetun ympäristön valvonta on rakennusten kunnon ja ulkonäön sekä pihamaiden siisteyden valvontaa. Myös luvaton rakentaminen, rakennusten purkaminen, aitojen pystyttäminen, mainosten asettaminen, ...

Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Rakennusvalvonta > Rakennetun ympäristön valvonta
Omakotitontit
Julkaistu: 12.8.2016

Luovutettavat omakotitontit Espoossa 2016. Klikkaa kuvaa nähdäksesi se suurempana. Kaupunki myy ja vuokraa vuosittain omakotitontteja omatoimise...

Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Tontit ja maa-alueet > Omakotitontit

1
2
3
Seuraava Viimeinen