1
2
3
4
Seuraava Viimeinen

Rakennusvalvonta
Julkaistu: 8.5.2012

Rakennusvalvonnan sähköiset palvelut...

Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Rakennusvalvonta
Pääpiirustukset ja rakennesuunnitelmat vastaanotetaan sähköisesti
Uutiset | Julkaistu: 7.2.2014

Rakennusvalvonta vastaanottaa rakennushankkeiden pääpiirustukset sekä rakentamisen aikaiset suunnitelmat sähköisen lupapalvelun kautta....

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Rakennusvalvonta > Ohjeita rakentajille ja suunnittelijoille > Pääpiirustukset ja rakennesuunnitelmat vastaanotetaan sähköisesti
Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Rakennusvalvonta > Pääpiirustukset ja rakennesuunnitelmat vastaanotetaan sähköisesti
Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Rakennusvalvonta > Rakennustyön valvonta > Pääpiirustukset ja rakennesuunnitelmat vastaanotetaan sähköisesti
Rakennusvalvonnan sähköinen ajanvaraus
Uutiset | Julkaistu: 11.3.2013

Espoon rakennusvalvonta on ottanut käyttöön sähköisen ajanvarausjärjestelmän, jossa voi varata aikoja lupavalmistelijoille sekä tarkastajille....

Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Rakennusvalvonta > Rakennusvalvonnan sähköinen ajanvaraus
Toimenpidelupa
Julkaistu: 13.2.2013

Rakennusvalvonnan sähköiset palvelut...

Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Rakennusvalvonta > Luvan hakeminen > Toimenpidelupa
Toimenpidelupa
Julkaistu: 26.1.2012

Rakennusvalvonnan sähköiset palvelut...

Asuminen ja ympäristö > Luvat ja ohjeet > Rakentamisen luvat > Toimenpidelupa
Maksut ja vakuudet
Julkaistu: 18.11.2011

Rakennusvalvonnan suorittamista tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä määräytyy luvan hakijalle tai toimenpiteen tekijälle maksuja kaupunginhallituksen hyväksymän rakenn...

Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Rakennusvalvonta > Maksut ja vakuudet
Kaavoituksen kulku
Julkaistu: 23.7.2013

Teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelu...

Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Kaavoituksen kulku
Ota yhteyttä
Julkaistu: 7.2.2012

Teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelu...

Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Ota yhteyttä
Yhteystiedot
Julkaistu: 7.2.2012

Teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelu...

Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Asemakaava > Yhteystiedot
Rakentaminen
Julkaistu: 18.1.2012

Espoon kaupunki rakennuttaa ja rakentaa muun muassa kaupungin oman palvelutuotannon tarvitsemia toimitiloja. Julkisen rakentamisen avulla luodaan ja pidetään yllä kaupunkielämän perusedellyt...

Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen
Hankkeeseen ryhtyminen
Julkaistu: 18.11.2011

Rakennusvalvonnan sähköiset palvelut...

Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Rakennusvalvonta > Hankkeeseen ryhtyminen
Luvan hakeminen
Julkaistu: 18.11.2011

Rakennusvalvonnan sähköiset palvelut...

Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Rakennusvalvonta > Luvan hakeminen
Rakennuslupa
Julkaistu: 18.11.2011

Rakennusvalvonnan sähköiset palvelut...

Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Rakennusvalvonta > Luvan hakeminen > Rakennuslupa
Purkulupa ja purkuilmoitus
Julkaistu: 18.11.2011

Rakennusvalvonnan sähköiset palvelut...

Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Rakennusvalvonta > Luvan hakeminen > Purkulupa ja purkuilmoitus
Maisematyölupa
Julkaistu: 18.11.2011

Rakennusvalvonnan sähköiset palvelut...

Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Rakennusvalvonta > Luvan hakeminen > Maisematyölupa
Jatkolupa
Julkaistu: 18.11.2011

Rakennusvalvonnan sähköiset palvelut...

Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Rakennusvalvonta > Luvan hakeminen > Jatkolupa
Ohjeita rakentajille ja suunnittelijoille
Julkaistu: 18.11.2011

Rakennusvalvonnan sähköiset palvelut...

Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Rakennusvalvonta > Ohjeita rakentajille ja suunnittelijoille
Rakentamisen luvat
Julkaistu: 4.6.2012

Rakennusvalvonnan sähköiset palvelut...

Asuminen ja ympäristö > Luvat ja ohjeet > Rakentamisen luvat
Rakennuslupa
Julkaistu: 26.1.2012

Rakennusvalvonnan sähköiset palvelut...

Asuminen ja ympäristö > Luvat ja ohjeet > Rakentamisen luvat > Rakennuslupa
Purkulupa ja purkuilmoitus
Julkaistu: 26.1.2012

Rakennusvalvonnan sähköiset palvelut...

Asuminen ja ympäristö > Luvat ja ohjeet > Rakentamisen luvat > Purkulupa ja purkuilmoitus
Maisematyölupa
Julkaistu: 26.1.2012

Rakennusvalvonnan sähköiset palvelut...

Asuminen ja ympäristö > Luvat ja ohjeet > Rakentamisen luvat > Maisematyölupa
Jatkolupa
Julkaistu: 26.1.2012

Rakennusvalvonnan sähköiset palvelut...

Asuminen ja ympäristö > Luvat ja ohjeet > Rakentamisen luvat > Jatkolupa
Asiakaspalvelumme auttaa numerossa 09 8162 5000
Sisältösivut | Julkaistu: 4.1.2012

Teknisen ja ympäristötoimen yhteisestä palvelunumerosta saat vastauksen kysymykseesi yleensä heti puhelun aikana. Selvittämistä vaativissa asioissa otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman nopeas......

Asuminen ja ympäristö > Asiakaspalvelu > Asiakaspalvelumme auttaa numerossa 09 8162 5000
Kirkkojärven päiväkoti
Sisältösivut | Julkaistu: 27.11.2013

Tilat Kirkkojärven päiväkoti puretaan päiväkodin huonon kunnon ja sisäilmaongelmien vuoksi. Espoon rakennusvalvonta on myöntänyt Kirkkojärven päiväkodille purkuluva......

Päivähoito ja koulutus > Päiväkoti- ja koulukorjaukset > Päiväkotikorjaukset > Kirkkojärven päiväkoti > Kirkkojärven päiväkoti
Puiden kaataminen
Sisältösivut | Julkaistu: 3.2.2012

Huonokuntoisia ja vaarallisia puita kaadetaan puistoista, katuviheralueilta, yleisistä pihoista sekä taajamametsistä. Puita kaadetaan kun ne todetaan vaarallisiksi......

Asuminen ja ympäristö > Kadut ja puistot > Puistot ja viheralueet > Puun kaadot > Puiden kaataminen
Puiden kaataminen
Sisältösivut | Julkaistu: 18.1.2012

Maisemaa muuttava puunkaato edellyttää luvan hakemista asemakaava-alueella, yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa näin määrätään. Puita ei myöskään saa kaataa alueella, jolla on voi......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen ja ympäristö > Luvat ja ohjeet > Pihan ja ympäristön luvat > Puun kaato tai muu maisemaa muuttava toimenpide tontilla > Puiden kaataminen
Asuminen ja ympäristö > Luvat ja ohjeet > Rakentamisen luvat > Maisematyölupa > Puiden kaataminen
Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Rakennusvalvonta > Luvan hakeminen > Maisematyölupa > Puiden kaataminen
Meluntorjunta
Sisältösivut | Julkaistu: 13.12.2011

Kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä opastetaan melun ja tärinän torjuntaan. Yleisperiaatteena on, ettei asuin- ja työpaikka-alueiden lähettyvillä saa aiheuttaa tarpeetonta melua. Meluasioita ho......

Asuminen ja ympäristö > Ympäristö ja luonto > Ympäristövalvonta > Meluntorjunta > Meluntorjunta
Työnjohtajaksi hakeminen
Sisältösivut | Julkaistu: 20.1.2012

Milloin tarvitaan työnjohtajia Vastaava työnjohtaja tulee olla aina lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä rakennustyössä. Poikkeuksena ovat sellaiset maankäyttö- ja rakennusaset......

Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Rakennusvalvonta > Työnjohtajien hyväksyttäminen > Työnjohtajaksi hakeminen
Radon
Sisältösivut | Julkaistu: 12.1.2012

Suomalaisten saamasta säteilyannoksesta noin puolet on peräisin huoneilman radonista. Keskimäärin suomalaisten asuntojen radonpitoisuus on noin 120 becquereliä/m³ (Bq/m³). Säteilyannosta voitaisiin......

Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Maaperätiedot > Radon > Radon
Hulevedet - ojasta allikkoon
Sisältösivut | Julkaistu: 13.3.2014

Hulevedet ovat katoilta ja teiltä valuvia sadevesiä, lumen sulamisvesiä tai huuhtoutumisvesiä, joita johdetaan puhdistuslaitoksille tai jotka virtaavat ojissa tai putkistoissa puroihin, jokiin, jär......

Asuminen ja ympäristö > Ympäristö ja luonto > Luonto > Vesiluonto > Hulevedet > Hulevedet - ojasta allikkoon

Kuntaliiton hulevesiopas (.pdf, 5527kt)
Opiskelija ja harjoittelija
Sisältösivut | Julkaistu: 22.3.2013

Voit suorittaa opintoihin sisältyviä harjoittelu- tai työssä oppimisjaksoja Espoon kaupungin työpaikoilla. Myös ammatinvalinta- ja uravaihtoehtoja tai tukea paluuta työmarkkinoille selvittävä työko......

Työ ja yrittäminen > Opiskelija ja harjoittelija > Opiskelija ja harjoittelija
Pihan ja ympäristön luvat
Sisältösivut | Julkaistu: 7.2.2012

Piha-alueen ja ympäristön luvat liittyvät pääosin maisemaa muuttaviin toimenpiteisiin kuten puunkaatoihin piha-alueella ja suuriin metsänhakkuisiin tai maa-aineslain mukaiseen maa-aineksen ottamise......

Asuminen ja ympäristö > Luvat ja ohjeet > Pihan ja ympäristön luvat > Pihan ja ympäristön luvat
Viestintä
Sisältösivut | Julkaistu: 9.1.2012

Konserniesikunnan viestintäyksikkö vastaa kaupungin viestinnästä konsernitasolla sekä valtuuston ja kaupunginhallituksen tiedottamisesta. Yksikkö ohjaa ja tukee kaupunkikonsernin viestintää sekä ke......

Espoon kaupunki > Yhteystiedot > Viestintä > Viestintä
Rajanaapurilausunnot ja kuulemiset annetaan tonttiyksiköstä
Sisältösivut | Julkaistu: 21.12.2011

Kaupunki omistaa yleensä kunnan alueella olevat yleiset alueet, kuten esimerkiksi puistot ja katualueet sekä koulujen ja päiväkotien tontit. Rakennettaessa kaupungin omistaman kiinteistön naap......

Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Tontit ja maa-alueet > Rajanaapurilausunnot > Rajanaapurilausunnot ja kuulemiset annetaan tonttiyksiköstä
Puun kaato tai muu maisemaa muuttava toimenpide tontilla
Sisältösivut | Julkaistu: 6.2.2012

Maisemaa muuttavaa puiden kaatamista ei saa suorittaa ilman lupaa asemakaava-alueella, yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa näin määrätään eikä alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaa......

Asuminen ja ympäristö > Luvat ja ohjeet > Pihan ja ympäristön luvat > Puun kaato tai muu maisemaa muuttava toimenpide tontilla > Puun kaato tai muu maisemaa muuttava toimenpide tontilla
Omakotitontteja luovutetaan vuosittaisella arvontamenettelyllä
Sisältösivut | Julkaistu: 18.6.2013

Kaupunki myy ja vuokraa tontteja omatoimiseen rakentamiseen vuosittaisten tonttihakujen kautta. Luovutusperiaatteista päättää kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto. Tontinluovu......

Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Tontit ja maa-alueet > Omakotitontit > Omakotitontteja luovutetaan vuosittaisella arvontamenettelyllä
Energiakaivo-opas auttaa pientalojen maalämpöjärjestelmien toteutuksessa
Uutiset | Julkaistu: 2.9.2013

Ympäristöministeriö on julkaissut Energiakaivo - Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa -oppaan, jossa käsitellään maalämpöjärjestelmiin liittyvää lainsäädäntöä, suunnittelua, rakentamista sekä käyttöä ja huoltoa....

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen ja ympäristö > Energiakaivo-opas auttaa pientalojen maalämpöjärjestelmien toteutuksessa
Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Energiakaivo-opas auttaa pientalojen maalämpöjärjestelmien toteutuksessa
Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Rakennusvalvonta > Energiakaivo-opas auttaa pientalojen maalämpöjärjestelmien toteutuksessa
Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Rakennusvalvonta > Ohjeita rakentajille ja suunnittelijoille > Energiakaivo-opas auttaa pientalojen maalämpöjärjestelmien toteutuksessa
Asuminen ja ympäristö > Ympäristö ja luonto > Energia ja ilmasto > Energiakaivo-opas auttaa pientalojen maalämpöjärjestelmien toteutuksessa
Asuminen ja ympäristö > Ympäristö ja luonto > Energiakaivo-opas auttaa pientalojen maalämpöjärjestelmien toteutuksessa
Energiakaivo-opas auttaa pientalojen maalämpöjärjestelmien toteutuksessa

Energiakaivo - Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa (.pdf, 4653kt)
Julkaisut
Sisältösivut | Julkaistu: 24.10.2013

Liikennesuunnittelu julkaisee selvityksiään ja tutkimuksiaan säännöllisesti. Julkaisuihin voi tutustua ja niitä voi ostaa kaupunkisuunnittelukeskuksen asiakaspalvelusta. Useit......

Asuminen ja ympäristö > Liikenne > Liikennesuunnittelu > Julkaisut > Julkaisut

Pyöräilyn edistämisohjelma 2013-2024 (.pdf, 3079kt)
Mainoslaitteet, katurakennelmat ja kaupunkikuvaan vaikuttavat järjestelyt
Sisältösivut | Julkaistu: 4.12.2012

Kaupunkikuva-arkkitehti Anne Nurmio, puh. 09 816 26660, etunimi.sukunimi@espoo.fi ...

Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Rakennusvalvonta > Luvan hakeminen > Toimenpidelupa > Mainoslaitteet, katurakennelmat ja kaupunkikuvaan vaikuttavat järjestelyt

Ulkomainoslaitteet katualueella / PKS MRA-6206 (.pdf, 65kt)
Metsänhakkuu
Sisältösivut | Julkaistu: 12.1.2012

Metsänhakkuuseen tarvitaan maisematyölupa asemakaava-alueella ja alueella, jolla on rakennuskielto asema- tai yleiskaavan laatimiseksi tai yleiskaavan muuttamiseksi. Toimenpiteet ovat lisäksi luvan......

Asuminen ja ympäristö > Luvat ja ohjeet > Pihan ja ympäristön luvat > Metsänhakkuu, muu kuin tontti- tai piha-alue > Metsänhakkuu

KP 6/2014 (.pdf, 45kt) KP 5/2014 (.pdf, 45kt) KP 3/2014 (.pdf, 45kt) KP 2/2014 (.pdf, 45kt) KP 1-2014 (.pdf, 45kt)
Muun kuin rakennuspaikan maisemaa muuttava hanke
Sisältösivut | Julkaistu: 12.1.2012

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa asemakaava-alueella ja alueella, jolla on rakennuskielto asema- tai y......

Asuminen ja ympäristö > Luvat ja ohjeet > Pihan ja ympäristön luvat > Muun kuin rakennuspaikan maisemaa muuttava hanke > Muun kuin rakennuspaikan maisemaa muuttava hanke

KP 4/2014 (.pdf, 45kt)
Ympäristölautakunnan julkaisusarja
Sisältösivut | Julkaistu: 20.12.2011

1/14     Ekologiset yhteydet ja viheralueverkosto Espoossa 3/13     Espoon kaupungin ympäristöraportti 2013 2/13     Espoon arvokkaat luontok......

Asuminen ja ympäristö > Ympäristö ja luonto > Julkaisut > Ympäristölautakunnan julkaisusarja > Ympäristölautakunnan julkaisusarja

Espoon kaupungin turvallisuusstrategia. Ympäristöturvallisuus (.pdf, 585kt) Espoon kaupungin turvallisuusstrategia. Ympäristöturvallisuus (päivitetty 2012) (.pdf, 412kt)
Tekninen ja ympäristötoimi
Sisältösivut | Julkaistu: 16.12.2011

Tekninen ja ympäristötoimi luo toimivat ja viihtyisät edellytykset asumiselle ja yrittämiselle. Toimialan 600 työntekijää kehittävät kaupunkirakennetta, kaavoittavat sekä suunnittelevat ja rakennut......

Espoon kaupunki > Organisaatio > Tekninen ja ympäristötoimi > Tekninen ja ympäristötoimi

TYT-organisaatio (.pdf, 173kt)
Organisaatio
Sisältösivut | Julkaistu: 30.12.2011

Espoon kaupungin hallinnollinen organisaatio muodostuu konsernihallinnosta ja neljästä toimialasta: sosiaali- ja terveystoimesta, sivistystoimesta, teknisestä ja ympäristötoimesta sekä palvelu......

Espoon kaupunki > Organisaatio > Organisaatio

Luottamuselin- ja viranhaltijaorganisaatiot 1.1.2014 (pdf) (.pdf, 299kt)
Ulkoinen tarkastus
Sisältösivut | Julkaistu: 18.1.2012

Ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat kuntalain ja tarkastussäännön mukaisesti tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja, jotka valtuusto on valinnut toimikaudekseen. Tarkastuslautakuntaa ja t......

Espoon kaupunki > Organisaatio > Ulkoinen tarkastus > Ulkoinen tarkastus

PKS-yhteisarviointi 2010 (.pdf, 219kt) Arviointikertomus 2012 (.pdf, 3180kt) Arviointikertomus 2012 (.pdf, 3180kt)
Valtuutettujen perehdytys
Sisältösivut | Julkaistu: 27.11.2012

Uuden valtuutetun tehtävät 26.11.2012 klo 17.30-20.00 Tervetuloa valtuustoon, valtuuston pj Kasvi Valtuuston tehtävät Käytännön asioita valtuutetuille Valtuuston neuv......

Espoon kaupunki > Päätöksenteko > Valtuusto > Valtuutettujen perehdytys > Valtuutettujen perehdytys

Tekninen ja ympäristötoimi (.pdf, 1862kt)
Rakennuslupa: uudisrakennus-, laajennus- ja muutoslupa
Sisältösivut | Julkaistu: 18.1.2012

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen sekä rakennuksen laajentamiseen......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen ja ympäristö > Luvat ja ohjeet > Rakentamisen luvat > Rakennuslupa > Rakennuslupa: uudisrakennus-, laajennus- ja muutoslupa
Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Rakennusvalvonta > Luvan hakeminen > Rakennuslupa > Rakennuslupa: uudisrakennus-, laajennus- ja muutoslupa

Esittelymateriaali kaupunkikuvatoimikuntaan_ohje (.pdf, 26kt)
Ohjeet
Sisältösivut | Julkaistu: 17.1.2012

Esittelymateriaali kaupunkikuvatoimikuntaan_ohje Energiaselvitys Erityismenettely Espoossa Erityisryhmien asuinrakennusten suunnittelu Esteettömyydessä huomioitavia tärkeitä asioita Ilmal......

Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Rakennusvalvonta > Ohjeita rakentajille ja suunnittelijoille > Ohjeet

Esittelymateriaali kaupunkikuvatoimikuntaan_ohje (.pdf, 26kt) Erityismenettely Espoossa (.pdf, 42kt)
Palvelut
Sisältösivut | Julkaistu: 18.1.2012

Espoon kaupunki > Tietoa Espoosta > Tilastot ja tutkimukset > Tilasto ja tutkimusarkisto > Palvelut

KuntaSuomi 2004 - kuntalaistutkimus. Espoolaisten mielipiteet kunnallisten palvelujen hoidosta sekä lisäpanostustarpeista syksyllä 2004 (.pdf, 1040kt) Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Espoossa vuonna 2006 (.pdf, 1713kt) Kuntapalvelut Espoossa 2009 osa 4 (.pdf, 2183kt) Kuntapalvelut Espoossa 2009 osa 1 (.pdf, 5734kt) Espoon kuntapalvelut 2010 (.pdf, 5734kt) Kuntapalvelut Espoossa 2011 (.pdf, 6155kt)
Esteettömyys rakentamisessa
Sisältösivut | Julkaistu: 18.1.2012

Espoon esteettömyyssuunnitelma ohjeistaa laajasti kaupungin omat tulos- ja toimintayksiköt toimimaan siten, että Espoossa suunnitellaan, kunnossapidetään ja rakennetaan esteetöntä ja laadukasta ymp......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen ja ympäristö > Asuminen > Esteettömyys rakentamisessa > Esteettömyys rakentamisessa
Sosiaali- ja terveyspalvelut > Hyvinvointi ja terveys > Esteetön Espoo > Esteettömyys rakentamisessa > Esteettömyys rakentamisessa

Esteettömyyssuunnitelma 2008-2012 (.pdf, 3509kt) Matinkylä-Olarin alueellinen esteettömyyskartoitus (.pdf, 4259kt)
Valtuusto
Sisältösivut | Julkaistu: 12.12.2011

Espoon kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää 75-jäseninen valtuusto, jonka jäsenet valitaan joka neljäs vuosi järjestettävillä vaaleilla. Valtuusto vastaa Espoon kaupungin toiminnasta ja t......

Espoon kaupunki > Päätöksenteko > Valtuusto > Valtuusto

Länsimetron tilannekatsaus (.pdf, 2430kt)
Ilmastotavoitteet
Sisältösivut | Julkaistu: 11.12.2012

Espoon kaupunki on aktiivinen toimija ilmastoasioissa ja haluamme olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kaupunki on sitoutunut pääkaupunkiseudun yhteiseen ilmastostrategiaan, jonka ......

Asuminen ja ympäristö > Ympäristö ja luonto > Energia ja ilmasto > Ilmastotavoitteet > Ilmastotavoitteet

Kaupunginjohtajien ilmastoverkosto aloitteet 1-6 (.pdf, 24kt) Energiatehokkuussopimus KETS (.pdf, 335kt) Espoo-strategian energia- ja ilmastotoimenpiteet 2012-2014 (.pdf, 2866kt) toimenpideohjelma (.pdf, 2866kt) Espoon ilmastostrategian toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi (.pdf, 3552kt)
Espoon korkean rakentamisen periaatteet -selvitys
Uutiset | Julkaistu: 14.5.2013

Espoon korkean rakentamisen periaatteet raportti julkaistaan näyttelyssä, joka on avoinna 13 - 17.5.2013. Raportissa tutkitaan maantieteellisen sijainnin lisäksi, miten korkeaa rakentamista voidaan ohjata kaupunkitasolla. Periaatteet astuivat voimaan 24.4.2013....

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen ja ympäristö > Espoon korkean rakentamisen periaatteet -selvitys
Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Espoon korkean rakentamisen periaatteet -selvitys

Espoon korkean rakentamisen periaatteet (.pdf, 8135kt) Espoon korkean rakentamisen periaatteet (.pdf, 6508kt)
Yleiskaavoituksen julkaisut
Sisältösivut | Julkaistu: 19.12.2011

Yleiskaavatyöhön liittyvät suunnitelmat, selvitykset ja muut julkaisut. 2014 Millainen on hyvä espoolainen asuinympäristö? Vuoden 2013 asukaskyselyn alustavia tuloksia Espoon kaupunkisuun......

Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Yleiskaava > Julkaisut > Yleiskaavoituksen julkaisut

Espoon korkean rakentamisen periaatteet (.pdf, 8135kt) Espoon korkean rakentamisen periaatteet (.pdf, 6508kt) Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030. (.pdf, 4989kt)
Espoonlahden keskus II (kauppakeskus), 410306
Hankkeet | Julkaistu: 8.2.2012

Kaavamuutos mahdollistaa Espoonlahden kauppakeskuksen täydennysrakentamisen sekä kauppakeskuksen palvelurakenteen ja asumisen kehittämisen. Kaavamuutos edellyttää maankäyttösopimusta.

...

Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Asemakaava > Asemakaavoituskohteet > Espoonlahti - Kauklahti > Espoonlahden keskus II, 410306 > Espoonlahden keskus II (kauppakeskus), 410306

Kaavaselostus (.pdf, 640kt)
Luvan hakemiseen liittyvät lomakkkeet
Sisältösivut | Julkaistu: 2.2.2012

Lupahakemus (esim. rakennus-, toimenpide- ja maisematyölupa) Lupahakemus (esim. rakennus-, toimenpide- ja maisematyölupa) (doc) Rakennushankeilmoitus (RH1- lomake) Rakennushankeilmoituksen (R......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Rakennusvalvonta > Luvan hakeminen > Jatkolupa > Luvan hakemiseen liittyvät lomakkkeet
Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Rakennusvalvonta > Luvan hakeminen > Luvan hakemiseen liittyvät lomakkkeet
Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Rakennusvalvonta > Luvan hakeminen > Maisematyölupa > Luvan hakemiseen liittyvät lomakkkeet
Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Rakennusvalvonta > Luvan hakeminen > Purkulupa ja purkuilmoitus > Luvan hakemiseen liittyvät lomakkkeet
Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Rakennusvalvonta > Luvan hakeminen > Rakennuslupa > Luvan hakemiseen liittyvät lomakkkeet
Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Rakennusvalvonta > Luvan hakeminen > Toimenpidelupa > Luvan hakemiseen liittyvät lomakkkeet

Rakennuksen korjaus- ja muutostyön energiaselvitys (doc) (.doc, 136kt)
Muut julkaisut
Sisältösivut | Julkaistu: 12.3.2012

Kuntien hiilitasekartoitus osa 1: Helsingin, Lahden, Turun, Vantaan ja Espoon maankäyttösektorin kasvihuonekaasupäästöt, hiilinielut ja hiilivarastot Yhteenveto Espoon järvien ja joki......

Asuminen ja ympäristö > Ympäristö ja luonto > Julkaisut > Muut julkaisut > Muut julkaisut

Ympäristöasenteet ja -toiminta kuntaorganisaatiossa 2008 (.pdf, 1170kt)
Kestävä kehitys
Sisältösivut | Julkaistu: 23.5.2013

Kestävä kehitys -ohjelman tavoitteena on kehittää ja parantaa uusia kestäviä ratkaisuja kaupungin taloudellisten, sosiaalisten sekä ilmasto-, energia- ja ekologisten tavoitteiden saavuttamiseksi. ......

Espoon kaupunki > Päätöksenteko > Espoo-tarina > Kestävä kehitys > Kestävä kehitys

27.3. pöytäkirja ohjausryhmän kokouksesta (.pdf, 248kt)
Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys
Sisältösivut | Julkaistu: 23.5.2013

Ohjelman tavoitteena on kehittää kaupungin elinvoimaisuutta ja vetovoimaa pitkäjänteisesti ja luoda edellytyksiä kasvulle. Ohjelman hyötytavoitteet ovat kilpailukyvyn edistäminen, innovatiivisuuden......

Espoon kaupunki > Päätöksenteko > Espoo-tarina > Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys > Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys

27.3. pöytäkirja ohjausryhmän kokouksesta (.pdf, 248kt)
Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä uudistuu 1.7.2013 alkaen
Uutiset | Julkaistu: 27.6.2013

Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä uudistuu: valtaosalle käyttöön CE-merkintä heinäkuusta 2013 alkaen. Rakennustuotteiden vertailu helpottuu, kun noin 80 prosentille rakennustuotteista tulee käyttöön pakollinen CE-merkintä.

...

Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Rakennusvalvonta > Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä uudistuu 1.7.2013 alkaen

Liite 5: Rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen, muu ohjeistus ja menettelytavat (.pdf, 36kt)
11.12.2012 järjestettiin asukastilaisuus
Uutiset | Julkaistu: 12.12.2012

Asukastilaisuudessa esiteltiin nähtävillä oleva kaavaehdotus....

Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Asemakaava > Asemakaavoituskohteet > Espoonlahti - Kauklahti > Martinsilta I, 431602 > 11.12.2012 järjestettiin asukastilaisuus

Asukastilaisuuden muistio (.pdf, 42kt)
8. Muut säännöt
Sisältösivut | Julkaistu: 2.1.2012

Espoon kaupunki > Päätöksenteko > Sääntökokoelma > 8. Muut säännöt

8.4 Espoon kaupungin rakennusjärjestys (.pdf, 159kt)
Espoon kaupungin rakennusjärjestys
Sisältösivut | Julkaistu: 8.2.2012

Kunnan rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luontoarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön totteutumis......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen ja ympäristö > Luvat ja ohjeet > Rakentamisen luvat > Espoon kaupungin rakennusjärjestys
Asuminen ja ympäristö > Luvat ja ohjeet > Rakentamisen luvat > Maisematyölupa > Espoon kaupungin rakennusjärjestys
Asuminen ja ympäristö > Luvat ja ohjeet > Rakentamisen luvat > Purkulupa ja purkuilmoitus > Espoon kaupungin rakennusjärjestys
Asuminen ja ympäristö > Luvat ja ohjeet > Rakentamisen luvat > Rakennuslupa > Espoon kaupungin rakennusjärjestys
Asuminen ja ympäristö > Luvat ja ohjeet > Rakentamisen luvat > Toimenpidelupa > Espoon kaupungin rakennusjärjestys
Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Rakennusvalvonta > Hankkeeseen ryhtyminen > Espoon kaupungin rakennusjärjestys
Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Rakennusvalvonta > Luvan hakeminen > Espoon kaupungin rakennusjärjestys
Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Rakennusvalvonta > Luvan hakeminen > Maisematyölupa > Espoon kaupungin rakennusjärjestys
Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Rakennusvalvonta > Luvan hakeminen > Purkulupa ja purkuilmoitus > Espoon kaupungin rakennusjärjestys
Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Rakennusvalvonta > Luvan hakeminen > Rakennuslupa > Espoon kaupungin rakennusjärjestys
Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Rakennusvalvonta > Luvan hakeminen > Toimenpidelupa > Espoon kaupungin rakennusjärjestys

Tapiola - Vanhojen asuntoalueiden hoidon ja korjauksen suuntaviivat (.pdf, 1045kt) Espoon kaupungin rakennusjärjestyksestä (.pdf, 74kt)
Ympäristökeskuksen monistesarja
Sisältösivut | Julkaistu: 28.12.2011

2/14     Espoolaisten ympäristöasenteet ja ympäristökäyttäytyminen 1/14     Espoon luontopolkuselvitys 2013 4/13     Esiselvitys liito-oravan suojelua ......

Asuminen ja ympäristö > Ympäristö ja luonto > Julkaisut > Ympäristökeskuksen monistesarja > Ympäristökeskuksen monistesarja

Espoon ilmastostrategian toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi (.pdf, 3552kt) Espoon ja Kauniaisten kaupunkien ympäristömeludirektiivin mukainen meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013-2017 (.pdf, 2248kt)
Espoon ja Kauniaisten kaupunkien ympäristömeludirektiivin mukainen meluntorjunnan toimintasuunnitelma
Sisältösivut | Julkaistu: 15.2.2013

Meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa tarkastelun kohteena ovat vilkkaimmin liikennöidyt maantiet ja kadut. Suunnitelmassa esitetään toimenpiteet meluntorjunnan tehostamiseksi sekä meluhaittojen vä......

Asuminen ja ympäristö > Ympäristö ja luonto > Ympäristövalvonta > Meluntorjunta > Espoon ja Kauniaisten kaupunkien ympäristömeludirektiivin mukainen meluntorjunnan toimintasuunnitelma

Espoon ja Kauniaisten kaupunkien ympäristömeludirektiivin mukainen meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013 (luonnos) (.pdf, 2314kt)
Tarkastuslautakunta
Sisältösivut | Julkaistu: 13.1.2012

Kaupunginvaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. (KuntaL 71 §) Tarkastuslautakunnan tehtävät on määritel......

Espoon kaupunki > Päätöksenteko > Lautakunnat ja johtokunnat > Tarkastuslautakunta > Tarkastuslautakunta

Arviointikertomus 2012 (.pdf, 3180kt)
Väestö- ja väestönmuutokset
Sisältösivut | Julkaistu: 10.1.2012

   ...

Espoon kaupunki > Tietoa Espoosta > Tilastot ja tutkimukset > Tilasto ja tutkimusarkisto > Väestö- ja väestönmuutokset

Espoon väestökehityksen mahdollisuudet (.pdf, 1275kt)
Asukkaat arvioivat kaupungin palvelujen laatua
Uutiset | Julkaistu: 12.2.2014

Espoon kuntapalvelujen laatua mittaava tutkimus on valmistunut ja sen mukaan espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on hieman lisääntynyt edellisestä vuodesta.

...

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asukkaat arvioivat kaupungin palvelujen laatua
Asuminen ja ympäristö > Asukkaat arvioivat kaupungin palvelujen laatua
Espoon kaupunki > Ajankohtaista > Asukkaat arvioivat kaupungin palvelujen laatua
Espoon kaupunki > Asukkaat arvioivat kaupungin palvelujen laatua
Espoon kaupunki > Tietoa Espoosta > Asukkaat arvioivat kaupungin palvelujen laatua
Espoon kaupunki > Tietoa Espoosta > Tilastot ja tutkimukset > Asukkaat arvioivat kaupungin palvelujen laatua
Kulttuuri ja liikunta > Asukkaat arvioivat kaupungin palvelujen laatua
Päivähoito ja koulutus > Asukkaat arvioivat kaupungin palvelujen laatua
Sosiaali- ja terveyspalvelut > Asukkaat arvioivat kaupungin palvelujen laatua

Kuntapalvelut raportti (.pdf, 5628kt)
Kuntapalvelututkimus 2013: Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa lisääntyy pikkuhiljaa
Sisältösivut | Julkaistu: 8.11.2012

Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on hieman lisääntynyt vuodesta 2012 Finnish Consulting Group Oy:n Kuntapalvelujen laatu -tutkimuksen mukaan. Tapiolan palvelupiirin alueella asukkaat......

Espoon kaupunki > Tietoa Espoosta > Tilastot ja tutkimukset > Palvelut > Kuntapalvelututkimus 2013: Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa lisääntyy pikkuhiljaa

Kuntapalvelut raportti (.pdf, 5628kt)
Vanhemmat yleiskaavoituksen julkaisut
Sisältösivut | Julkaistu: 19.12.2011

2007 Soukanniemen ja Suvisaariston kyselytutkimus. Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä B86:2007. pdf Luontoselvitys Halujärvi-Järvikylä-Mynttilä-Perinki. Espoon......

Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Yleiskaava > Julkaisut > Vanhemmat yleiskaavoituksen julkaisut

Mielipideraportti 28.4.2005. Espoon eteläosien yleiskaavaluonnos. (.pdf, 10571kt)
Tilinpäätös
Sisältösivut | Julkaistu: 5.1.2012

Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä. Valtuusto käsittelee tilinpäätöksen touko-kesäkuussa. ...

Espoon kaupunki > Päätöksenteko > Talous > Tilinpäätökset > Tilinpäätös

Tilinpäätös 2010 (.pdf, 3108kt)
Kuntapalvelut 2012
Sisältösivut | Julkaistu: 4.1.2012

Suurten kaupunkien asukkaista espoolaiset tyytyväisimpiä palveluihin Espoossa ollaan hieman tyytyväisempiä kunnan palveluihin kuin muissa suurissa kaupungeissa. Viimeiset neljä vuotta espoolais......

Espoon kaupunki > Tietoa Espoosta > Tilastot ja tutkimukset > Palvelut > Kuntapalvelut 2012

kuntapalvelujenlaatu (.pdf, 5404kt)

1
2
3
4
Seuraava Viimeinen