1
2
3
4
...
9
Seuraava Viimeinen

Haukilahti, 230963
Julkaistu: 11.9.2015

Muutoksen tarkoituksena on poistaa kaavamääräyksistä tonttijakoa ja asuntojenlukumäärää rajoittavat kaavamääräykset ja mahdollistaa tontin jakaminen. ...

Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Asemakaava > Asemakaavoituskohteet > Tapiola > Haukilahti, 230963
Tapiolan koulu ja lukio
Julkaistu: 5.6.2015

Osoite: Opintie 1, 02100 Espoo Koulun A- ja E-osat peruskorjataan ja muut osa puretaan ja tilalle rakennetaan uudet vastaavanlaiset tilat. Koulun ja lukion opetus- ja muut tilat järjestetään uudell...

Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Kaupunki suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää > Ajankohtaisia toimitilahankkeita > Tapiolan koulu ja lukio
Martinniityn leikkipaikka
Julkaistu: 27.4.2015

Espoon kaupungin Katu- ja viherpalvelut laatii perusparannussuunnitelman Martinniityn leikkipaikasta. Leikkipaikka sijaitsee Eestinmalmissa, Martinnitty 10. Katso sijainti alla olevasta ...

Asuminen ja ympäristö > Ympäristö ja luonto > Puistot ja viheralueet > Puistohankkeet > Ajankohtaiset hankkeet > Martinniityn leikkipaikka
Jukolan leikkipaikka
Julkaistu: 15.4.2015

Espoon kaupungin Katu- ja viherpalvelut laatii perusparannussuunnitelman Jukolan leikkipaikasta. Leikkipaikka sijaitsee Mankkaalla, Jukolanahde 1. Katso sijainti alla olevasta kartasta. ...

Asuminen ja ympäristö > Ympäristö ja luonto > Puistot ja viheralueet > Puistohankkeet > Ajankohtaiset hankkeet > Jukolan leikkipaikka
Mankkaanmalmi, 240304
Julkaistu: 24.4.2015

Kaavoituksessa tutkitaan asuntojen rakentamista alueelle. Alue oli osana kaavamuutosta: Mankkaanmalmi, Vanhan-Mankkaan haka, Seilikaarenkulma, 240304 kun osallistumis-  ja arviointisuunnit...

Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Asemakaava > Asemakaavoituskohteet > Tapiola > Mankkaanmalmi, 240304
Länsikorkee, 210900
Julkaistu: 17.4.2015

Asemakaavamuutoksen lähtökohtana on alueen nykytilanne ja tavoitteena sen vakiinnuttaminen vähäisiä uudisrakentamisia ja käyttötarkoitusmuutoksia lukuun ottamatta. Kulttuurihistoriallisesti arv...

Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Asemakaava > Asemakaavoituskohteet > Tapiola > Länsikorkee, 210900
Pohjankulma, 213103
Julkaistu: 13.4.2015

Tutkitaan liike- ja toimistorakennusten korttelialueen muuttamista asumistarkoitukseen....

Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Asemakaava > Asemakaavoituskohteet > Tapiola > Pohjankulma, 213103
Haukilahti, 230961
Julkaistu: 13.4.2015

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue muutetaan suurelta osin asumiselle....

Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Asemakaava > Asemakaavoituskohteet > Tapiola > Haukilahti, 230961
Seilisaarenkulma, 240119
Julkaistu: 13.4.2015

Tutkitaan asuntojen rakentamista alueelle. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 25.8 .– 23.9.2014. osana Mankkaanmalmi, Vanhan-Mankkaan haka, Seilikaarenkulma, 240304 -kaa...

Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Asemakaava > Asemakaavoituskohteet > Tapiola > Seilisaarenkulma, 240119
Vanhan-Mankkaan haka, 240305
Julkaistu: 13.4.2015

Tutkitaan asuntojen rakentamista alueelle. Alue oli osana kaavamuutosta: Mankkaanmalmi, Vanhan-Mankkaan haka, Seilikaarenkulma, 240304, kun osallistumis-  ja arviointisuunnitelma (OAS) oli...

Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Asemakaava > Asemakaavoituskohteet > Tapiola > Vanhan-Mankkaan haka, 240305
Haukilahti, 230962
Julkaistu: 10.4.2015

Asemakaavan muutoksessa laajennetaan koulun, monitoimitalon ja päiväkodin tonttia etelään puistoalueelle. Muutoksella mahdollistetaan päiväkodin uudisrakennus ja sen piha-alueen laajentami...

Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Asemakaava > Asemakaavoituskohteet > Tapiola > Haukilahti, 230962
Kaskenkaatajanpuiston leikkipaikan perusparannus
Julkaistu: 20.3.2015

Espoon kaupungin Katu- ja viherpalvelut laatii perusparannussuunnitelman Kaskenkaatajanpuiston leikkipaikasta. Leikkipaikka sijaitsee Tapiolassa, Kaskenkaatajantie 11. Katso sijainti alla olevasta ...

Asuminen ja ympäristö > Ympäristö ja luonto > Puistot ja viheralueet > Puistohankkeet > Ajankohtaiset hankkeet > Kaskenkaatajanpuiston leikkipaikan perusparannus
Tuuliniitty, 211004
Julkaistu: 17.3.2015

Muutoksen tavoitteena on palveluasuntojen ja palvelutilojen rakentaminen. ...

Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Asemakaava > Asemakaavoituskohteet > Tapiola > Tuuliniitty, 211004
Pohjantie
Julkaistu: 9.4.2015

Pohjantie on Merituulentien ja Kauppamiehenkadun välillä nykyisin kaksiajoratainen kokoojakatu. Tällä osuudella suoraan kulkevia kaistoja on kaksi molempiin ajosuuntiin. Suunnittelujakson pohjoisos...

Asuminen ja ympäristö > Kadut ja liikenne > Katujen rakentaminen > Katuhankkeet > Suur-Tapiola > Pohjantie
Raide-Jokeri
Julkaistu: 20.2.2015

Raide-Jokeri lyhyesti Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille suunniteltu pikaraitiolinja. Radan pituus on noin 25 km, josta noin 16 km sijoittuu Helsinkii...

Asuminen ja ympäristö > Kadut ja liikenne > Liikennesuunnittelu > Liikennehankkeet > Ajankohtaiset hankkeet > Raide-Jokeri

1
2
3
4
...
9
Seuraava Viimeinen