1
2
3
4
...
9
Seuraava Viimeinen

Kalevanvainio-Nyyrikintie kasvillisuuden poistaminen
Julkaistu: 3.12.2014

Espoon kaupungin Katu- ja viherpalvelut tulee poistamaan nykyiset pensaat Aarnivalkeantien viherkaistalta tien eteläpuolelta ja Kalevanvainion- ja Nyyrikintien itäkulmasta. Alueet maisemoidaan ja t...

Asuminen ja ympäristö > Ympäristö ja luonto > Puistot ja viheralueet > Puistohankkeet > Ajankohtaiset hankkeet > Kalevanvainio-Nyyrikintie kasvillisuuden poistaminen
Koivuviidankentän leikkipaikka
Julkaistu: 5.11.2014

Espoon kaupungin Katu- ja viherpalvelut laatii perusparannussuunnitelman Koivuviidankentän leikkipaikasta. Leikkipaikka sijaitsee Koivu-Mankkaalla, Koivukeppi 4. Yleisötilaisuus pidetään keskiv...

Asuminen ja ympäristö > Ympäristö ja luonto > Puistot ja viheralueet > Puistohankkeet > Ajankohtaiset hankkeet > Koivuviidankentän leikkipaikka
Keilalahdentie, Keilaniementie
Julkaistu: 24.11.2014

Keilaniementie on 2- ajoratainen ja 2– kaistainen. Ajoratojen leveydet ovat linjaosuuksilla 7,00 metriä. Ajoratojen välikaistan leveys on pääsääntöisesti 2,50 metriä. Ajoratojen rinnakkaisten jalka...

Asuminen ja ympäristö > Kadut ja liikenne > Katujen rakentaminen > Katuhankkeet > Suur-Tapiola > Keilalahdentie, Keilaniementie
Niittykummun keskus
Julkaistu: 24.11.2014

Merituulentie on merkittävä Etelä-Espoota itä-länsisuunnassa palveleva nykyinen ajoneuvo- ja kevyen liikenteen pääväylä Olarin ja Tapiolan välillä ja on myös tärkeä joukkoliikenteen väylä. Hauk...

Asuminen ja ympäristö > Kadut ja liikenne > Katujen rakentaminen > Katuhankkeet > Suur-Tapiola > Niittykummun keskus
Keilaniemi, 220827
Julkaistu: 9.10.2014

Asemakaavan muutoksella muutetaan alueen kaavanmukainen käyttötarkoitus puistoalueesta katualueeksi. Muutoksella mahdollistetaan ajoyhteys tontille rakennettua katua pitkin. ...

Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Asemakaava > Asemakaavoituskohteet > Suur-Tapiola > Keilaniemi, 220827
Tapiolanympyrä
Julkaistu: 27.10.2014

Alueelle palautetaan alkuperäistä Tapiolan liikenneympyrää muistuttava aihe, joka sulautuu hyvin maisemaan sen horisontaalisuutta korostaen. Tapiolanympyrän halkaisija pohjois- eteläsuunnassa on su...

Asuminen ja ympäristö > Kadut ja liikenne > Katujen rakentaminen > Katuhankkeet > Suur-Tapiola > Tapiolanympyrä
Keijuniitty, 212703
Julkaistu: 2.9.2014

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan enimmäkseen 6 kerrosta korkean asuinrakennuksen rakentaminen nykyisen asuinrakennuksen paikalle osoitteessa Tietäjäntie 3. Kaavahankkeen toteuttaminen edelly...

Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Asemakaava > Asemakaavoituskohteet > Suur-Tapiola > Keijuniitty, 212703
Maarinniitty I, 213409
Julkaistu: 20.8.2014

Kaavoituksen tavoitteena on muuttaa liike- ja toimistorakennusten korttelialue asumiseen. ...

Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Asemakaava > Asemakaavoituskohteet > Suur-Tapiola > Maarinniitty I, 213409
Mankkaanmalmi, Vanhan-Mankkaan haka, Seilikaarenkulma, 240304
Julkaistu: 2.7.2014

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan asuinkerrostalojen ja -pientalojen rakentaminen kolmelle alueelle Mankkaan ostoskeskuksen läheisyydessä.  ...

Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Asemakaava > Asemakaavoituskohteet > Suur-Tapiola > Mankkaanmalmi, Vanhan-Mankkaan haka, Seilikaarenkulma, 240304
Jousenpuisto
Julkaistu: 19.8.2014

Koivu-Mankkaan tie on olemassa oleva alueellinen pääkatu, joka toimii myös osana joukkoliikenneverkkoa. Katu liittyy itäpuolella metroaseman lippuhalliin ja urheilupuistoon. Pohjoisosan 2-kaistaise...

Asuminen ja ympäristö > Kadut ja liikenne > Katujen rakentaminen > Katuhankkeet > Suur-Tapiola > Jousenpuisto
Tapionkenttä, Opinpolku
Julkaistu: 3.6.2014

Espoon kaupungin tekninen keskus teettää Tapiolan keskus II asemaakaava-alueella 12. kaupunginosassa Kulttuuriaukion, Tapionkentän, Kaupinkalliontien, Opintien ja Opinpolun katu- ja puistosuunnitel...

Asuminen ja ympäristö > Ympäristö ja luonto > Puistot ja viheralueet > Puistohankkeet > Ajankohtaiset hankkeet > Tapionkenttä, Opinpolku
Otaniemen Kokokuva
Julkaistu: 28.5.2014

Otaniemen Kokokuva on raportti, johon kootaan ajankohtaista tietoa suunnitelmista. Otaniemen kokonaisuutta hahmotellaan näiden suunnitelmien, selvitysten ja muun aineiston avulla. Kokokuva ...

Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Asemakaava > Asemakaavoituskohteet > Suur-Tapiola > Otaniemen Kokokuva
Niittykummun keskuksen kaava-alue
Julkaistu: 16.5.2014

Suunnittelusta pidetään asukastilaisuus tiistaina 27.5.2014 klo 17.00 – 18.00 Espoon kaupungin teknisen keskuksen näyttelyhuoneessa, osoitteessa Virastopiha 2 C, 1. kerros. Asukkaat voivat tutu...

Asuminen ja ympäristö > Ympäristö ja luonto > Puistot ja viheralueet > Puistohankkeet > Ajankohtaiset hankkeet > Niittykummun keskuksen kaava-alue
Keilaniemi, 220826
Julkaistu: 15.5.2014

Tavoitteena on mahdollistaa asuin- ja palvelurakentaminen Fortumin nykyisen pääkonttorin torniin ja sen viereen. Kaavoituksessa muutetaan vahvistettua asemakaavaa (220810, hyväksytty 12.8.2002) ...

Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Asemakaava > Asemakaavoituskohteet > Suur-Tapiola > Keilaniemi, 220826
Laajalahti pohjoinen, 120322
Julkaistu: 22.9.2014

Muutoksessa laajennetaan osoitteessa Ilmeentie 3 olevan toimistotontin käyttötarkoitus toimisto- ja palvelurakennusten korttelialueeksi. Muutoksella vakinaistetaan alueella toimivan nuorten vastaanott...

Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Asemakaava > Asemakaavoituskohteet > Suur-Tapiola > Laajalahti pohjoinen, 120322

1
2
3
4
...
9
Seuraava Viimeinen