1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen

Niittykatu, Niittykuja, Kappelinrinne, Kappelikuja, Niittyportti, Koulusillankuja
Julkaistu: 16.11.2015

Niittykatu on 1-ajoratainen ja 2-kaistainen katu, jonka ajokaistat ovat 3,00 metriä leveitä ja jalankulku- ja pyörätiet ovat 3,50 metriä leveitä. Ajorata on harjakalteva. Kadun länsireunassa on pysäkö...

Asuminen ja ympäristö > Kadut ja liikenne > Katujen rakentaminen > Katuhankkeet > Ajankohtaiset hankkeet > Niittykatu, Niittykuja, Kappelinrinne, Kappelikuja, Niittyportti, Koulusillankuja
Espoon Raide-Jokeriin liittyvät kaavat
Julkaistu: 6.11.2015

Itäkeskuksesta Pitäjämäen, Leppävaaran ja Otaniemen kautta Keilaniemeen kulkeva Raidejokerin hankesuunnitelman perusteella laaditaan asemakaavoja ja -kaavamuutoksia. Nähtäville tulee yksi yhteinen osa...

Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Asemakaava > Asemakaavoituskohteet > Leppävaara > Espoon Raide-Jokeriin liittyvät kaavat
Espoon Raide-Jokeriin liittyvät kaavat
Julkaistu: 12.11.2015

Itäkeskuksesta Pitäjämäen, Leppävaaran ja Otaniemen kautta Keilaniemeen kulkeva Raidejokerin hankesuunnitelman perusteella laaditaan asemakaavoja ja -kaavamuutoksia. Nähtäville tulee yksi yhteinen osa...

Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Asemakaava > Asemakaavoituskohteet > Tapiola > Espoon Raide-Jokeriin liittyvät kaavat
Westend, 230131
Julkaistu: 9.10.2015

Asemakaavan muutoksella liitetään täytetty ranta-alue erillispientalojen korttelialueeksi. Muutoksella ei ole vaikutusta voimassa olevan asemakaavan määräyksiin eikä rakennusoikeuteen. ...

Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Asemakaava > Asemakaavoituskohteet > Tapiola > Westend, 230131
Haukilahti, 230963
Julkaistu: 11.9.2015

Muutoksen tarkoituksena on poistaa kaavamääräyksistä tonttijakoa ja asuntojenlukumäärää rajoittavat kaavamääräykset ja mahdollistaa tontin jakaminen. ...

Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Asemakaava > Asemakaavoituskohteet > Tapiola > Haukilahti, 230963
Vapaan sivistystyön innovatiivinen toimintamalli
Julkaistu: 2.9.2015

Vipinä-hanke on Espoon työväenopiston kehittämishanke, joka sai vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustusta Opetushallituksen päätöksellä 21.4.2015. Avustuksen käyttöaika päättyy 31.12.2016. ...

Päivähoito ja koulutus > Työväenopisto > Laatu ja kehittäminen > Hankkeet > Vapaan sivistystyön innovatiivinen toimintamalli
Tapiolan koulu ja lukio
Julkaistu: 5.6.2015

Osoite: Opintie 1, 02100 Espoo Koulun A- ja E-osat peruskorjataan ja muut osa puretaan ja tilalle rakennetaan uudet vastaavanlaiset tilat. Koulun ja lukion opetus- ja muut tilat järjestetään uudell...

Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Kaupunki suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää > Ajankohtaisia toimitilahankkeita > Tapiolan koulu ja lukio
Martinniityn leikkipaikka
Julkaistu: 27.4.2015

Espoon kaupungin Katu- ja viherpalvelut laatii perusparannussuunnitelman Martinniityn leikkipaikasta. Leikkipaikka sijaitsee Eestinmalmissa, Martinnitty 10. Katso sijainti alla olevasta ...

Asuminen ja ympäristö > Ympäristö ja luonto > Puistot ja viheralueet > Puistohankkeet > Ajankohtaiset hankkeet > Martinniityn leikkipaikka
Jukolan leikkipaikka
Julkaistu: 15.4.2015

Espoon kaupungin Katu- ja viherpalvelut laatii perusparannussuunnitelman Jukolan leikkipaikasta. Leikkipaikka sijaitsee Mankkaalla, Jukolanahde 1. Katso sijainti alla olevasta kartasta. ...

Asuminen ja ympäristö > Ympäristö ja luonto > Puistot ja viheralueet > Puistohankkeet > Ajankohtaiset hankkeet > Jukolan leikkipaikka
Mankkaanmalmi, 240304
Julkaistu: 24.4.2015

Kaavoituksessa tutkitaan asuntojen rakentamista alueelle. Alue oli osana kaavamuutosta: Mankkaanmalmi, Vanhan-Mankkaan haka, Seilikaarenkulma, 240304 kun osallistumis-  ja arviointisuunnit...

Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Asemakaava > Asemakaavoituskohteet > Tapiola > Mankkaanmalmi, 240304
Länsikorkee, 210900
Julkaistu: 17.4.2015

Asemakaavamuutoksen lähtökohtana on alueen nykytilanne ja tavoitteena sen vakiinnuttaminen vähäisiä uudisrakentamisia ja käyttötarkoitusmuutoksia lukuun ottamatta. Kulttuurihistoriallisesti arv...

Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Asemakaava > Asemakaavoituskohteet > Tapiola > Länsikorkee, 210900
Pohjankulma, 213103
Julkaistu: 13.4.2015

Tutkitaan liike- ja toimistorakennusten korttelialueen muuttamista asumistarkoitukseen....

Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Asemakaava > Asemakaavoituskohteet > Tapiola > Pohjankulma, 213103
Haukilahti, 230961
Julkaistu: 13.4.2015

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue muutetaan suurelta osin asumiselle....

Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Asemakaava > Asemakaavoituskohteet > Tapiola > Haukilahti, 230961
Seilisaarenkulma, 240119
Julkaistu: 13.4.2015

Tutkitaan asuntojen rakentamista alueelle. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 25.8 .– 23.9.2014. osana Mankkaanmalmi, Vanhan-Mankkaan haka, Seilikaarenkulma, 240304 -kaa...

Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Asemakaava > Asemakaavoituskohteet > Tapiola > Seilisaarenkulma, 240119
Vanhan-Mankkaan haka, 240305
Julkaistu: 13.4.2015

Tutkitaan asuntojen rakentamista alueelle. Alue oli osana kaavamuutosta: Mankkaanmalmi, Vanhan-Mankkaan haka, Seilikaarenkulma, 240304, kun osallistumis-  ja arviointisuunnitelma (OAS) oli...

Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Asemakaava > Asemakaavoituskohteet > Tapiola > Vanhan-Mankkaan haka, 240305

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen