1
2
3
4
...
9
Seuraava Viimeinen

Tuuliniitty, 211004
Julkaistu: 17.3.2015

Muutoksen tavoitteena on palveluasuntojen ja palvelutilojen rakentaminen. ...

Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Asemakaava > Asemakaavoituskohteet > Tapiola > Tuuliniitty, 211004
Pohjantie
Julkaistu: 24.2.2015

Pohjantie on Merituulentien ja Kauppamiehenkadun välillä nykyisin kaksiajoratainen kokoojakatu. Tällä osuudella suoraan kulkevia kaistoja on kaksi molempiin ajosuuntiin. Suunnittelujakson pohjoisos...

Asuminen ja ympäristö > Kadut ja liikenne > Katujen rakentaminen > Katuhankkeet > Ajankohtaiset hankkeet > Pohjantie
Raide-Jokeri
Julkaistu: 20.2.2015

Raide-Jokeri lyhyesti Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille suunniteltu pikaraitiolinja. Radan pituus on noin 25 km, josta noin 16 km sijoittuu Helsinkii...

Asuminen ja ympäristö > Kadut ja liikenne > Liikennesuunnittelu > Liikennehankkeet > Ajankohtaiset hankkeet > Raide-Jokeri
Asuminen Otaniemen metroaseman lähialueilla
Julkaistu: 11.2.2015

 Laaditaan yleissuunnitelma, jossa tutkitaan KSL:n asettamia asumisen sijoittamistavoitteita ja jonka pohjalta KSL käynnistää tarpeellisilta osin asemakaavoitustyötä....

Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Asemakaava > Asemakaavoituskohteet > Tapiola > Asuminen Otaniemen metroaseman lähialueilla
Otaniemen-Keilaniemen Innovaatiokeskittymä
Julkaistu: 17.3.2015

Tehdään tarpeellisia selvityksiä ja muuta yleispiirteistä suunnittelua sekä alueen markkinointia tukevaa työtä, jotta alueesta muodostuu yhtenäinen ja tiivis innovaatiokeskittymä, joka kehittyy tutkim...

Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Asemakaava > Asemakaavoituskohteet > Tapiola > Otaniemen-Keilaniemen Innovaatiokeskittymä
Dipoli, 220210
Julkaistu: 11.2.2015

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Aalto-yliopiston toimintojen sijoittaminen Dipoliin Peruskorjauksen valmistuttua rakennukseen tulevat sijoittumaan yliopiston hallinnon työtila...

Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Asemakaava > Asemakaavoituskohteet > Tapiola > Dipoli, 220210
Opintie, Kaupinkalliontie, Kauppamiehenaukio
Julkaistu: 24.2.2015

Kauppamiehenaukioaukio (Kulttuuriaukio), Opintie ja Kaupinkalliontie ovat olemassa olevia saneerattavia katuja Tapiolan keskustassa, jotka palvelevat asukkaita ja keskustassa asioivaa ajoneuvo-, ja...

Asuminen ja ympäristö > Kadut ja liikenne > Katujen rakentaminen > Katuhankkeet > Suur-Tapiola > Opintie, Kaupinkalliontie, Kauppamiehenaukio
Koivuviidankentän leikkipaikka
Julkaistu: 18.2.2015

Espoon kaupungin Katu- ja viherpalvelut laatii perusparannussuunnitelman Koivuviidankentän leikkipaikasta. Leikkipaikka sijaitsee Koivu-Mankkaalla, Koivukeppi 4. Yleisötilaisuus pidetään keskiv...

Asuminen ja ympäristö > Ympäristö ja luonto > Puistot ja viheralueet > Puistohankkeet > Suur-Tapiola > Koivuviidankentän leikkipaikka
Keilalahdentie, Keilaniementie
Julkaistu: 24.11.2014

Keilaniementie on 2- ajoratainen ja 2– kaistainen. Ajoratojen leveydet ovat linjaosuuksilla 7,00 metriä. Ajoratojen välikaistan leveys on pääsääntöisesti 2,50 metriä. Ajoratojen rinnakkaisten jalka...

Asuminen ja ympäristö > Kadut ja liikenne > Katujen rakentaminen > Katuhankkeet > Suur-Tapiola > Keilalahdentie, Keilaniementie
Niittykummun keskus
Julkaistu: 24.11.2014

Merituulentie on merkittävä Etelä-Espoota itä-länsisuunnassa palveleva nykyinen ajoneuvo- ja kevyen liikenteen pääväylä Olarin ja Tapiolan välillä ja on myös tärkeä joukkoliikenteen väylä. Hauk...

Asuminen ja ympäristö > Kadut ja liikenne > Katujen rakentaminen > Katuhankkeet > Suur-Tapiola > Niittykummun keskus
Keilaniemi, 220827
Julkaistu: 9.10.2014

Asemakaavan muutoksella muutetaan alueen kaavanmukainen käyttötarkoitus puistoalueesta katualueeksi. Muutoksella mahdollistetaan ajoyhteys tontille rakennettua katua pitkin. ...

Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Asemakaava > Asemakaavoituskohteet > Tapiola > Keilaniemi, 220827
Tapiolanympyrä
Julkaistu: 27.10.2014

Alueelle palautetaan alkuperäistä Tapiolan liikenneympyrää muistuttava aihe, joka sulautuu hyvin maisemaan sen horisontaalisuutta korostaen. Tapiolanympyrän halkaisija pohjois- eteläsuunnassa on su...

Asuminen ja ympäristö > Kadut ja liikenne > Katujen rakentaminen > Katuhankkeet > Suur-Tapiola > Tapiolanympyrä
Keijuniitty, 212703
Julkaistu: 2.9.2014

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan enimmäkseen 6 kerrosta korkean asuinrakennuksen rakentaminen nykyisen asuinrakennuksen paikalle osoitteessa Tietäjäntie 3. Kaavahankkeen toteuttaminen edelly...

Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Asemakaava > Asemakaavoituskohteet > Tapiola > Keijuniitty, 212703
Maarinniitty I, 213409
Julkaistu: 20.8.2014

Kaavoituksen tavoitteena on muuttaa liike- ja toimistorakennusten korttelialue asumiseen. ...

Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Asemakaava > Asemakaavoituskohteet > Tapiola > Maarinniitty I, 213409
Mankkaanmalmi, Vanhan-Mankkaan haka, Seilikaarenkulma, 240304
Julkaistu: 2.7.2014

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan asuinkerrostalojen ja -pientalojen rakentaminen kolmelle alueelle Mankkaan ostoskeskuksen läheisyydessä.  ...

Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Asemakaava > Asemakaavoituskohteet > Tapiola > Mankkaanmalmi, Vanhan-Mankkaan haka, Seilikaarenkulma, 240304

1
2
3
4
...
9
Seuraava Viimeinen