Espoon innovaatioalustat

Koulujen ja yritysten kiihdytetty yhteiskehittäminen – KYKY – on uuden opetussuunnitelman mukainen toimintamalli, joka tuo pelisäännöt koulujen ja yritysten väliselle yhteiskehittämiselle. Yhteiskehittämisen myötä myös yritysten ymmärrys koulun, oppilaan ja opettajan arjesta kasvaa. Yhteistyön avulla syntyy uusia koulun tarpeita palvelevia ja oppimista hyödyntäviä ratkaisuja oppimisen ja kasvun tukemiseen. KYKY-yhteistyössä mukana olevat yritykset saavat käyttöönsä Kehitetty yhdessä Espoon koulujen kanssa – Co-created with the city of Espoo Schools -tunnuksen, jota voi käyttää tuotteiden tai palvelujen markkinoinnissa.

Aito yhteistyö yritysten kanssa lisää oppilaiden valmiuksia innovointiin. KYKY-mallissa kouluista syntyy oppimisen kokeilualustoja, kun yritykset tuovat niihin omia tuotteitaan ja palvelujaan kokeiltavaksi ja kommentoitavaksi.

Lue uutinen KYKY-projektista.

KYKY-toimintamalli toteuttaa Espoon kaupungin strategiaa (Espoo-tarina), sekä kansallista kuuden kaupungin yhteistä 6Aika-strategiaa ja siihen liittyvän Avoimet innovaatioalustat -kärkihankkeen tavoitteita. Kehittäminen on rahoitettu Euroopan unionin aluekehitysrahaston tuella.