Taloudellinen tuki

Työllistämisen Espoo-lisä

Työllistämisen Espoo-lisällä tuetaan työttömien työnhakijoiden pääsyä työmarkkinoille. Tuki on harkinnanvarainen. Espoo-lisän myöntämisen ehtoja on muutettu ajalle 1.6. – 31.12.2017.

Espoon kaupunki voi myöntää työllistämisen Espoo-lisää

 • yhdistykselle, järjestölle tai säätiölle, joka on rekisteröity Espooseen
 • työllisyyshankkeelle, joka toimii Espoossa ja työllistää kolmannelle sektorille tai edelleen sijoittaa avoimille työmarkkinoille
 • sosiaaliselle yritykselle, joka toimii pääkaupunkiseudulla
 • yritykselle, joka palkkaa espoolaisen työttömän työnhakijan
 • valtakunnalliselle järjestölle tai järjestölle, joka on rekisteröity muualle, mutta jolla on toimipaikka Espoon alueella, tai jonka toiminta selkeästi hyödyttää espoolaisia.

Tukea ei myönnetä julkisyhteisöille, kuten seurakunnille.

Espoo-lisän myöntämisen yleiset edellytykset

 • työnantaja palkkaa espoolaisen työttömän työnhakijan työsuhteeseen tai oppisopimuskoulutukseen
 • työ- ja elinkeinotoimisto on myöntänyt tätä varten palkkatukea vähintään samalle ajanjaksolle
 • työajan tulee olla vähintään 25h/vko.
 • työllistettävälle henkilölle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa, tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomaista ja kohtuullista palkkaa kyseisestä työstä.

Espoo-lisä yrityksille ja sosiaalisille yrityksille

 • 500 € kuukaudessa.
 • Tuen kesto on enintään 12 kuukautta, kuitenkin enintään palkkatuen keston.
 • Tukea myönnetään espoolaisen työttömän työnhakijan palkkaamiseen.
 • Palkkatuen ja Espoo-lisän kokonaissumma ei saa ylittää palkkaamisesta aiheutuvia kokonaiskustannuksia. Jos tuki on myönnetty de minimis -tukena, tai jos ryhmäpoikkeuksena, tuet yhteensä eivät saa ylittää 50 % palkkakustannuksista.

Espoo-lisä yhdistyksille, järjestöille, säätiöille ja työllistämishankkeille

 • 350€ kuukaudessa, kun TE-toimiston myöntämä palkkatuki on 100 % aina 65 %:n työaikaan saakka.
 • 500€ kuukaudessa, kun myönnetty palkkatuki on enintään 50 % palkkauskustannuksista 
 • Tuen kesto on enintään 12 kuukautta, kuitenkin enintään palkkatuen keston.
 • Palkkatuen ja Espoo-lisän kokonaissumma ei saa ylittää palkkaamisesta aiheutuvia kokonaiskustannuksia. Hakijatyönantajan on itse varmistettava, että TE-toimisto soveltaa tukien enimmäismäärän suhteen 100 %:n sääntöä palkkauskustannuksiin heidän tapauksessaan.

Tukea myönnetään espoolaisen työttömän työnhakijan palkkaamiseen, joka on

 • alle 25-vuotias ammattikoulutettu ja ollut työttömänä yhdenjaksoisesti yli 6 kuukautta
 • yli 25-vuotias ja saanut työmarkkinatukea yli 300 päivää
 • osatyökykyinen, jonka vamma tai sairaus alentaa pysyväisluonteisesti tuottavuutta tarjolla olevassa tehtävässä.

Työllistämisen Espoo-lisän hakeminen

Työllistämisen Espoo-lisää haetaan kirjallisesti. Hakemukseen on liitettävä TE-toimiston päätös palkkatuen myöntämisestä, ja kopio työllistettävän henkilön kanssa tehdystä työsopimuksesta. Tuen myöntämisestä päättää työllisyyspalvelujen päällikkö. Työnantaja saa päätöksestä kirjallisen ilmoituksen.

Espoo lisä -hakemus (pdf, 163 Kt)