Taloudellinen tuki

Palkkatuki

Palkkatukea voidaan maksaa työnantajalle, joka palkkaa työsuhteeseen työttömän työnhakijan. Se voi alentaa uuden työntekijän palkkauskustannuksia huomattavasti. Palkkatuella rekrytoitavalle työntekijälle tulee maksaa työehtosopimuksen mukainen tai, jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, muuten tavanomainen ja kohtuullinen palkka kyseisestä työstä.

Haluatko tarjota palkkatuetun työpaikan?

Jos työnantajana haluat tarjota palkkatuetun työpaikan ja rekrytoida palkkatukeen oikeutetun työntekijän, ota yhteyttä TE-toimistoon. Palkkatuki perustuu työttömän työnhakijan tarpeisiin. Se on harkinnanvarainen etuus, jonka myöntämisestä, suuruudesta ja kestosta päättää TE-toimisto.

Etsitkö työntekijöitä?

Palkkatukeen oikeutettuja työntekijöitä voit tiedustella myös Espoon kaupungin työllisyyspalvelujen työhönvalmentajalta . Eri alojen työntekijöitä käytännön taitajista korkeakoulutettuihin osaajiin etsii kauttamme uutta työtä. Kun rekrytoit työnhakijan meiltä, autamme myös palkkatukeen liittyvissä hallinnollisissa tehtävissä.

Työllistämisen Espoo-lisä

Työllistämisen Espoo-lisällä tuetaan työttömien työnhakijoiden pääsyä työmarkkinoille. Tuki on harkinnanvarainen.
Espoon kaupunki voi myöntää työllistämisen Espoo-lisää

 • yhdistykselle, järjestölle tai säätiölle, joka on rekisteröity Espooseen
 • työllisyyshankkeelle, joka toimii Espoossa ja työllistää kolmannelle sektorille tai edelleen sijoittaa avoimille työmarkkinoille
 • sosiaaliselle yritykselle, joka toimii pääkaupunkiseudulla
 • yritykselle, joka palkkaa espoolaisen työttömän työnhakijan
 • valtakunnalliselle järjestölle tai järjestölle, joka on rekisteröity muualle, mutta jolla on toimipaikka Espoon alueella, tai jonka toiminta selkeästi hyödyttää espoolaisia.

Tukea ei myönnetä julkisyhteisöille, kuten seurakunnille.

Espoo-lisän myöntämisen yleiset edellytykset

 • työnantaja palkkaa espoolaisen työttömän työnhakijan työsuhteeseen tai oppisopimuskoulutukseen
 • työ- ja elinkeinotoimisto on myöntänyt tätä varten palkkatukea vähintään samalle ajanjaksolle
 • työajan tulee olla vähintään 80 % kokoaikaisesta työajasta.
 • työllistettävälle henkilölle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa, tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomaista ja kohtuullista palkkaa kyseisestä työstä.

Espoo-lisän maksamisen ehtoja on muutettu 1.1.2016.

Espoo-lisä yrityksille ja sosiaalisille yrityksille

 • 500 € kuukaudessa.
 • Tuen kesto on enintään 12 kuukautta, kuitenkin enintään palkkatuen keston.
 • Tukea myönnetään espoolaisen työttömän työnhakijan palkkaamiseen.
 • Palkkatuen ja Espoo-lisän kokonaissumma ei saa ylittää palkkaamisesta aiheutuvia kokonaiskustannuksia. Jos tuki on myönnetty de minimis -tukena, tai jos ryhmäpoikkeuksena, tuet yhteensä eivät saa ylittää 50 % palkkakustannuksista.

Espoo-lisä yhdistyksille, järjestöille, säätiöille ja työllistämishankkeille

 • 350 € kuukaudessa.
 • Tuen kesto on enintään 12 kuukautta, kuitenkin enintään palkkatuen keston.
 • Palkkatuen ja Espoo-lisän kokonaissumma ei saa ylittää palkkaamisesta aiheutuvia kokonaiskustannuksia.
 • Tukea myönnetään espoolaisen työttömän työnhakijan palkkaamiseen, joka on
  • alle 25-vuotias ammattikoulutettu ja ollut työttömänä yhdenjaksoisesti yli 6 kuukautta
  • yli 25-vuotias ja saanut työmarkkinatukea yli 300 päivää
  • osatyökykyinen, jonka vamma tai sairaus alentaa pysyväisluonteisesti tuottavuutta tarjolla olevassa tehtävässä.

Työllistämisen Espoo-lisän hakeminen

Työllistämisen Espoo-lisää haetaan kirjallisesti. Hakemukseen on liitettävä TE-toimiston päätös palkkatuen myöntämisestä, ja kopio työllistettävän henkilön kanssa tehdystä työsopimuksesta. Tuen myöntämisestä päättää työllisyyspalvelujen päällikkö. Työnantaja saa päätöksestä kirjallisen ilmoituksen.

Työllistämisen Espoo-lisän hakemus (pdf, 27 Kt)