Opiskelija ja harjoittelija

Espoon kaupungin työpaikoilla voi suorittaa opintoihin liittyviä harjoittelu- ja työssäoppimisjaksoja sekä pitkän poissaolon jälkeen työmarkkinoille paluuseen liittyviä työkokeiluja. Harjoittelun kesto ja palkallisuus riippuvat opiskeltavasta alasta. 

Opintoihin sisältyviä harjoittelupaikkoja sekä kaupungin kesätöitä tarjotaan muun muassa rekrytointijärjestelmän, Aarresaaren ja Jobiilin kautta. Myös suora yhteydenotto kiinnostuksen kohteena olevaan yksikköön kannattaa.

Työkokeilu edellyttää, että harjoittelija on hakeutunut työvoimatoimistoon työnhakijaksi tai on ammatillisessa kuntoutuksessa.

Harjoittelijapaikkatiedustelut

Harjoittelupaikkatiedustelut voit lähettää sähköpostitse alla oleville yhteyshenkilöille (etunimi.sukunimi@espoo.fi):

KONSERNIESIKUNTA
Henkilöstösuunnittelupäällikkö Jere Kunnas

SIVISTYSTOIMI
Erityissuunnittelija Pinja Lähteenmäki

KONSERNIPALVELUT
Henkilöstöasiantuntija Tuija Kern

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
Aikuissosiaalityö, maahanmuuttajapalvelut, talous- ja velkaneuvonta: asiantuntija Eveliina Cammarano
Työllisyyspalvelut: asiantuntija Sanna Lindholm
Lastensuojelu: asiantuntija Anu Rämö (yliopisto-opiskelijat) ja Maisa Pirkkanen (amk-opiskelijat)
Neuvolat, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto: terveydenhoidon asiantuntija Elina Palojärvi
Lapsiperheiden perhetyö: johtava perheohjaaaja Irene Pudassalo-Thurman
Lapsiperheiden kotipailvelut: johtava perheohjaaja Ulla Anttila
Vammaispalvelut: sairaanhoitaja Pia Lappalainen
Perheneuvola, lasten puhe- ja toimintaterapia: päällikkö Anitta Rauvala
Suun terveydenhuolto: osastonhoitaja Ulla Anteroinen
Terveysasematoiminta: asiantuntija Kirsti Mattsson
Avofysioterapia: vs. osastonhoitaja Katri Lagerblom
Espoon sairaala, kotihoito ja pitkäaikaishoito: rekrytointiassistentti Sirpa Suutala-Similä 

Lääkärit:
Espoonlahden terveysasema: apulaisylilääkäri Pia Hakio
Kivenlahden terveysasema: apulaisylilääkäri Sanna Mustonen
Matinkylän terveysasemat: apulaisylilääkäri Elina Nohrström
Tapiola terveysasema: ylilääkäri Olli Huuskonen
Samaria terveysasema: hankejohtaja Elina Jaakovlew-Markus
Kalajärven terveysasema: apulaisylilääkäri Jaana Lahtonen
Leppävaaran, Kilon ja Viherlaakson terveysasemat: ylilääkäri Tuomo Lehtovuori
Espoon Sairaala: ylilääkäri Maritta Hyvärinen
Lääkärisijaisuudet: rekrytointiasiantuntija Ari Tolvanen, 046-877 3179

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI

Katso kulloinkin haussa olevat harjoittelu- tai kesätyöpaikat sivulta Espoon avoimet työpaikat tai ota yhteyttä:

Tilapalvelut -liikelaitos
Kiinteistönhoidon päällikkö  Arja Hyppänen (kiinteistönhoito)
Rakennuttamispäällikkö Reijo Yrjölä (rakennuttaminen)
Toimitilapäällikkö Antti Mäntynen (tilahallinta)
Siivouspalvelut: siivous@espoo.fi
Palvelupäällikkö Sami Hotanen (aula- ja turvallisuuspalvelut)
Kaupunkitekniikan keskus
Katu- ja viheralueiden kunnossa- ja ylläpito, metsien- ja luonnonhoito, infran suunnittelu ja rakentaminen sekä kaikkea näitä tukevat kehittämistehtävät: Jätä hakemus Espoon avoimet työpaikat > Teknisen ja viheralan harjoittelijatehtäviä (linkki jatkuvaan hakuun eRekryssä)
Maanmittauspalvelut: mittaustyöpäällikkö Kimmo Marjanen (maastomittaukset) tai kiinteistöinsinööri Mirja Metsälä (karttatuotanto)                        
Ympäristökeskus
Ympäristöjohtaja Tarja Söderman (ympäristön- ja luonnonsuojelu)
Luontotalon johtaja Riitta Pulkkinen (Villa Elfvikin luontotalo)
Kaupunkisuunnittelukeskus
Asemakaavapäällikkö Ossi Keränen (asemakaava)
Suunnittelupäällikkö Essi Leino (yleiskaava)
Liikennesuunnittelupäällikkö Markku Antinoja (liikennesuunnittelu)
Kehittämispäällikkö Päivi Ahlroos (palvelut ja kehittäminen)
Rakennusvalvontakeskus
Rakennuslupapäällikkö Solja Mäkelä (kaupunkikuvayksikkö)
Rakennepäällikkö Kari Pajanne (tekninen yksikkö)
Tonttipalvelut: Tonttipäällikkö Hilkka Julkunen
Asunto-ohjelmointi ja -palvelut: Asuntopäällikkö Anne Savolainen
Muut teknisen toimialan harjoittelupaikat: Erityissuunnittelija Sanna Haavisto