Hyppää sisältöön

ViVa-hanke pureutuu työllistämiseen

ViVa - Virtaviivaisuutta valtavirtaistamiseen -hanke tuo tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulman osaksi kuntien työllisyydenhoidon suunnittelua, toteuttamista ja arviointia. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa sekä kuntien työntekijöiden osaamista että palveluiden laatua asiakaslähtöisesti.

Jokainen työnhakutilanne on yksilöllinen ja työnhakijalle ainutlaatuinen. Yksilöllisten kykyjen, tavoitteiden ja vahvuuksien tunnistaminen edellyttää kunnioittavaa ja reilua kohtaamista. Sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on olennainen osa yksilöllistä kohtaamista sekä ihmisten moninaisten voimavarojen tunnistamista. Laadukkaiden työllistymistä tukevien ja edistävien palveluiden tuottaminen edellyttää työnhakijoiden moninaisuuden huomioimista.

Hanke toteutetaan yhdessä Vantaan ja Espoon työllisyyspalveluiden sekä tasa-arvo- ja moninaisuuskysymyksiin erikoistuneen Ekvalitan kanssa 1.6.2016 - 31.5.2018. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Asiakaslähtöinen palvelu

Miten varmistamme reilut ja asiakaslähtöiset palvelut?

Palvelujen laadun parantaminen

Miten parannamme palveluidemme laatua yhdessä palvelunkäyttäjien kanssa?

Tunnistammeko työnhakijoiden yksilöllisyyden osana kohtaamista?