Soukan työkeskus

Soukan työkeskus tarjoaa matalan kynnyksen työtoimintaa espoolaisille.

Työtoiminta edistää arjenhallintaa ja kuntoutumista yhdessä tehdyn suunnitelman mukaisesti. Se voi olla myös alku työelämään tai opiskeluun kuntoutumisessa.

Työtehtävät ovat monipuolisia, työajat sovittavissa ja työyhteisö turvallinen. Tyypillisiä työtehtäviä ovat muun muassa erilaiset avustavat tehtävät, alihankinta-, kokoonpano-, purku-, lajittelu- ja pakkaustyöt. osa työtoiminnasta voi tapahtua myös työkeskuksen ulkopuolella. Työnjohto ohjaa ja neuvoo työtehtävissä ja pyrkii huomioimaan yksilölliset vahvuudet ja haasteet.

Asiakkaaksi Soukan työkeskukseen

Työkeskukseen voi hakeutua joko itse tai lähettävän tahon kautta. Omia mahdollisuuksia voi tiedustella ottamalla yhteyttä suoraan työkeskukseen. Valinta tehdään haastattelun ja soveltuvuuden perusteella. Tutustumisesta ja haastattelusta sovitaan ensisijaisesti sosiaaliohjaajan kanssa.

Soukan työkeskuksessa järjestetään tutustumiskierroksia keskiviikkoisin klo 10.

Työkeskuksessa voi vahvistaa vuorokausirytmiä, saada sisältöä arkeen, olla osana työyhteisöä ja harjoittaa sosiaalisia taitoja sekä saada onnistumisen kokemuksia. Asiakasta ohjataan ja tuetaan jatkosuunnitelmien tekemisessä.

Työkeskuksen asiakas voi olla esimerkiksi mielenterveyskuntoutuja, vammainen, muu kuntoutuja, pitkäaikaistyötön tai muuten työkeskustoiminnasta hyötyvä. Sinun tulee olla 17–64-vuotias työtön työnhakija, tai saada määräaikaista kuntoutustukea.