Työ ja yrittäminen

Euroopan kestävimmässä kaupungissa Espoossa on hyvä kasvaa, yrittää ja tehdä työtä. Kaupunki kehittää toimintaa yhdessä yritysten ja asukkaiden kanssa taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla elinvoimaisuuden varmistamiseksi. Kestävässä ja innovatiivisessa Espoossa pyrimme siihen, että yritykset menestyvät ja kehittävät uusia ratkaisuja yhteistyössä kaupungin kanssa, ja yrittäjillä on hyvät edellytykset toteuttaa unelmiaan ja luoda tulevaisuuden kasvua ja työpaikkoja.

Otaniemen, Keilaniemen ja Tapiolan alueelle sijoittuu Pohjoismaiden suurin innovaatiokeskittymä, Espoo Innovation Garden, jossa huippututkimus, dynaaminen startup-yhteisö, ja suuri osa Suomen kansainvälisesti suuryrityksistä kohtaavat. Innovaatioiden puutarhassa rakennamme kasvualustaa uusien työpaikkojen synnylle ja hyvän elinympäristön vahvistumiselle yritysten, yhteisöjen ja asukkaiden yhteistyönä. Kaupunki itse toimii yhtenä puutarhurina muiden joukossa - saattaen tekijöitä yhteen ja luoden mahdollisuuksia kasvuun ja innovointiin.

Moniarvoinen ja -kulttuurinen Espoon kaupunki työllistää itse lähes 14 000 henkilöä. Hyvän asiakaspalvelun tekee henkilöstö, joka tuntee espoolaisten asiakkaiden tarpeet. Espoon kaupunki haluaa, että sen työntekijät voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään.