Tutustu Träskändan kartanopuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaan

5.12.2017 klo 15.48

Träskändan kartanopuiston hoito- ja käyttösuunnitelma on päivitetty. Suunnitelmaluonnosta esitellään asukkaille torstaina 7.12.2017. Luonnokseen voi tutustua myös tällä sivulla.

Suunnitelma esittelee puiston käyttöä ja tehtyjä hoitotoimenpiteitä viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Se sisältää viimeisimmät puustotiedot sekä uudet luontokartoitukset liito-oravista, lepakoista ja käävistä. Metsänhoitotoimenpiteet on laadittu aikaisemman suunnitelman ja uusien päivitysten perusteella. Luonnonsuojelualueen hoidon tavoitteet ja linjaukset eivät ole muuttuneet.

Nyt esiteltävä suunnitelma on aiemman suunnitelman päivitys. Päivitettyyn suunnitelmaan on rajattu vain puistometsäalue.

Suunnitelmassa on ehdotettu hakkuita yhteensä 21 metsäalueelle ja metsänhoitotöitä 23 alueelle. Kiireellisin alue metsänhoidolle on suunnittelualueen itäpuoli, jossa tammia ja muita jalopuita on otettava esille kuusien alta sekä poistettava kuolleita kuusia. Lisäksi Dianan temppelin näkymälinja kartanolle avataan. Hakkuiden pääasiallinen tarkoitus on lisätä jalopuuvaltaisuutta ja turvallisuutta alueella. Metsänhoitotöillä parannetaan alueen virkistyskäyttöä sekä mahdollistetaan uuden puusukupolven kehittymistä. Joen varteen on suunniteltu vieraslajien poistoa ja näkymän avausta.

Träskändan kartanopuisto on Museoviraston ja ympäristöministeriön kartoittama ja luokittelema valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö ja luonnonsuojelualue. Träskändan kartanopuiston alueesta muodostettiin luonnonsuojelualue vuonna 1961. Träskändan kartano ja Aurora Karamzin ovat kulttuurihistoriallisesti arvokas osa Suomen historiaa. Kartanon päärakennus on yksi Espoon merkittävimmistä arvorakennuksista.

Tutustu suunnitelmaluonnokseen

Suunnitelmaluonnosta esitellään asukastilaisuudessa torstaina 7.12.2017 kello 17 kaupunkitekniikan keskuksen esittelytilassa Espoossa, Virastopiha 2 C, 1. kerros. Siihen voi tutustua myös tällä sivulla.

Suunnitelmasta voi antaa palautetta 22.12.2017 mennessä.

Yhteystiedot: metsänhoitaja Tiina Peippo, tiina.t.peippo@espoo.fi

Suunnitelmaluonnos (pdf, 3436 Kt)

Leikkaus 30 ja 39 (pdf, 1167 Kt)

Leikkaus 37-1 (pdf, 1124 Kt)

Leikkaus 37-2 (pdf, 1774 Kt)

Leikkaus 38-1 (pdf, 1571 Kt)

Leikkaus 38-2 (pdf, 2183 Kt)