Tehtävä Leppävaarassa

17.2.2016 klo 16.05


Kaupunkimalli Espoon Leppävaarasta on kerännyt vuoden aikana satoja kommentteja. Tehtävä Leppävaarassa -cityplanner alusta on auttanut hahmottamaan alueen kaavoitus- ja rakennushankkeita ja keräämään asukkaiden ideoita hyödynnettäväksi suunnittelussa.  Ohjelma on selaimessa toimiva 3D-työkalu.

tehtävää Leppävaarassa: Kysymykset ja vastaukset (pdf, 82 Kt)


Sukella sisään Leppävaaran kaupunkimalliin!

Tehtävä Leppävaaran vuorovaikutusalustaan voi tutustua osoitteessa:
Tehtävä Leppävaarassa

 

Facebook-sivut


"Palvelu mahdollistaa ensimmäisen kerran Suomessa avoimen vuoropuhelun kaupunkisuunnittelusta sekä kaupunkilaisten että kaupungin suunnittelijoiden kesken helposti hahmotettavassa virtuaalikaupungissa. Näin saamme hyödynnettyä asukkaiden ajatukset osaksi tulevaa suunnittelua. Toivomme kommentteja ja ehdotuksia ylipäätään kaikilta asiasta kiinnostuneilta tahoilta”, toteaa hankkeen vetäjä, Leppävaaran projektinjohtaja Mika Rantala.

Pilottivaiheessa sovelluksessa rajattu vuorovaikutusalue koskee Leppävaaran keskustaa. Vireillä olevia kaavoitus- ja rakennushankkeita löytyy klikkaamalla Espoon logoa, kun taas olemassa olevat kiinnostavat kohteet on merkitty tähdellä. Asumisen, viheralueiden, palveluiden, liikkumisen, harrastuksien ja vaara-alueiden paikoille on omat symbolinsa.

Tehtävä Leppävaarassa on suunnittelijoiden ja kaupunkilaisten kohtaamispaikka

Pilotin päätarkoitus on kaupunkilaisten osallistaminen kaupunkisuunnitteluun ja sen ympärillä käytävään keskusteluun. Erilaisten työkalujen avulla kaupunkilainen voi esittää ehdotuksia ja kannattaa muiden ideoita. Hankkeita voi kannattaa sekä jakaa myös sosiaalisessa mediassa ja Tehtävä Leppävaaran facebook-sivuilla.

Kaupunkimallia voi tarkastella eri ilmansuunnista ja korkeuksista. Se auttaa havainnollistamaan rakennusten sijaintia ja kokoa sekä niistä lankeavia heittovarjoja.  Käyttäjä voi säätää varjotarkastelut sekä vuoden- että vuorokaudenajan mukaan. Leppävaaran kaupunkisuunnittelutiimi seuraa ehdotuksia ja käy ne läpi säännöllisesti ja vastaa kysymyksiin palvelun facebook-sivuilla.

Mika Rantala, Leppävaaran alueen projektinjohtaja, Espoon kaupunki
p. 046 877 2843
mika.j.rantala@espoo.fi

Lea Keskitalo, tiedottaja, kaupunkisuunnittelukeskus, Espoon kaupunki
04 6877 2478
lea.keskitalo@espoo.fi