Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki on vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta ja hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan jaksamista tukevista palveluista, kuten avusta vapaapäivinä.

Omaishoidon tuki on harkinnanvaraista palvelua. Sinulle voidaan myöntää omaishoidon tukea, mikäli kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • tarvitset hoitoa tai muuta huolenpitoa alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi kotioloissa
  • omaisesi tai muu läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palvelujen avulla
  • omaishoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia
  • omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kanssa on hyvinvointisi, terveytesi ja turvallisuutesi kannalta riittävää
  • kotisi on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva
  • tuen myöntämisen arvioidaan olevan etusi mukaista.

Hoitajalle maksettavan hoitopalkkion suuruus määräytyy porrastetusti hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella.

Omaishoidon tukea haetaan oheisella lomakkeella.Hakemuksen liitteenä tulee olla lääkärintodistus terveydentilastasi sekä tarvittaessa hoitajasi terveydentilasta. Mikäli haet omaishoidon tukea, luoksesi tehdään arviointikäynti ennen päätöksentekoa. 

Lisätietoja omaishoidon tuesta seuraavasti

  • alle 50-vuotiaat asiakkaat vammaispalvelujen neuvontapuhelimesta arkisin klo 9–11, p. 09 816 45 285
  • yli 50-vuotiaat asiakkaat Seniorineuvonta ja palveluohjaus -yksikkö Nestorista, p. 09 816 33 333