Päivätoiminta

Päivätoimintaa tarjotaan vaikeavammaisille ja kehitysvammaisille henkilöille. Vaikeavammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus päivätoimintaan.

Päivätoiminta suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan toimintakyvyn mukaan. Palvelu tukee kuntoutusta, edistää ja ylläpitää arkielämän taitoja sekä tarjoaa sosiaalisia kontakteja. Päivätoiminnan lähtökohtana on vammaisen aikuisen yksilölliset tiedot, taidot ja kokemukset. Toiminta järjestetään taitojen ja tuen tarpeen mukaan. Päivätoiminta on aikuisuutta, kommunikaatiota ja oppimista tukevaa pienryhmätoimintaa.

Peruskoulun jälkeisissä opinnoissa oleville kehitysvammaisille asiakkaille järjestetään päivätoimintaa oppilaitosten loma-aikoina.

Vammaispalvelujen neuvonta ja ohjaus

Kehitysvammaisten päivätoimintaan tulee hakea kirjallisella hakemuksella 28.2.2017 mennessä.

Hakemus lähetetään osoitteeseen: Vammaispalvelujen toimisto, PL 2513, 02070 ESPOON KAUPUNKI