Kuljetuspalvelut

Lähibussit (palvelulinjat)

Lähibussilinjat ovat erityisesti ikäihmisille ja liikuntarajoitteisille suunniteltua liikennettä. Linjojen suunnittelussa on huomioitu erityisryhmien tarpeet, mutta niitä voivat käyttää kaikki matkustajat. Autoina käytetään pikkubusseja, joiden lattia on matalalla. Aikataulu on rauhallisen hidas ja kuljettaja auttaa tarvittaessa matkustajia tavaroineen kyytiin ja kyydistä pois. Espoon lähibussit kulkevat Tapiolan, Leppävaaran, Espoonlahden, Kauniaisten ja Espoon keskuksen alueilla.

Lähibussit Espoossa ja Kauniaisissa
 

Sosiaalihuoltolain mukaiset liikkumista tukevat palvelut ovat ensisijaisia palveluita. Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun tavoitteena on edistää ja ylläpitää ikäihmisen kotona selviytymistä. Kuljetuspalvelua voidaan myöntää myös ympärivuorokautisessa pitkäaikaishoidossa oleville henkilöille. Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua haetaan kotihoidon keskitetyistä palveluista.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu ja mahdollinen saattajapalvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, joka vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Kuljetuspalvelua voivat hakea henkilöt, jotka eivät vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Kuljetuspalvelun tarve ja matkojen määrä arvioidaan yksilöllisesti. Yhdensuuntaisten vapaa-ajan matkojen määrä on vähintään 18 matkaa kuukaudessa. Jos henkilö tarvitsee kuljetuspalvelua työntekoon tai opiskeluun, matkoja korvataan työn tai opiskelun kannalta tarpeellinen määrä.

Kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuudet perustuvat joukkoliikennematkojen hinnoitteluun.

Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun maksuihin muutoksia 7.3.2016 alkaen (pdf, 68 Kt)

Kuljetuspalvelun hakeminen

Kuljetuspalvelua haetaan ensisijaisesti verkossa. Hakemuksen liitteenä on toimitettava lääkärinlausunto, jossa on yksityiskohtainen kuvaus hakijan liikkumis- ja toimintakyvystä. Hakemusta ei voi tehdä sähköisesti toisen henkilön puolesta, koska palveluun tunnistaudutaan omilla pankkitunnuksilla.

Kuljetuspalvelutukihakemus verkossa

Mikäli Teillä ei ole mahdollisuutta verkkopalvelun käyttöön, tai asioit toisen henkilön puolesta, hae kuljetuspalvelua  kirjallisesti lomakkeella.

Yli 70-vuotiaat vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun asiakkaat

Sosiaaliohjaaja Anne Kaila, puhelinaika ma, ke ja pe klo 12.00 - 13.00 p. 09 816 51046

Kuljetuspalvelu
Espoo Logistiikka
puh. 09 816 24000
ma - pe klo 9-15
Käytössämme on takaisinsoittopalvelu.
henkilokuljetukset@espoo.fi


Lisätietoja palveluistamme saa vammaispalvelujen neuvontapuhelimesta.