Asunnon muutos- ja korjaustyöt

Kunta korvaa vaikeavammaisille henkilöille vakinaisen asunnon muutostöistä aiheutuvat kustannukset, ellei mikään muu taho niitä korvaa. Tässä palvelussa vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolle liikkuminen tai omatoiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa vamman tai sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia.

Asunnon muutostöitä ovat muun muassa

  • ovien leventäminen
  • luiskien ja tukikaiteiden rakentaminen
  • kynnysten poistaminen
  • kylpyammeen poistaminen ja suihkun rakentaminen
  • wc:n ja vesijohtojen uudelleen asentaminen
  • keittiökalusteiden oikealle tasolle muuttaminen
  • valaistuksen parantaminen
  • töiden suunnittelukustannukset.

Sosiaalityöntekijä, toimintaterapeutti ja kotipalveluohjaaja arvioivat yhdessä asiakkaan ja rakentamisen asiantuntijan kanssa muutostöiden tarpeellisuuden ja toteuttamistavan. Muutostöinä korvataan kohtuulliset kustannukset. 

Vammaispalvelujen neuvonta ja ohjaus