Vammaispalvelut

Espoon vammaispalvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi tarvitsevat vammaispalvelulain tai kehitysvammalain mukaisia palveluja, tai omaishoidon tukea.

Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä, sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Voit ottaa yhteyttä vammaispalveluihin, jos sinulla tai läheiselläsi on vamma tai sairaus, joka aiheuttaa pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Espoon vammaispalvelut järjestää palveluja ja tukitoimia, jotka auttavat vammaista henkilöä selviytymään arjessa. Osa palveluista on kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piirissä, ja osa harkinnanvaraisia tukitoimia. Voit hakea palveluja ja tukitoimia kirjallisesti lomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella. Vammaispalvelujen työntekijä selvittää palvelutarpeen kanssasi.

Palvelujen hakeminen

Espoon vammaispalvelun asiakastyö on tällä hetkellä ruuhkautunut. Hakemuksia ja palvelusuunnitelmia on jonossa tavallista enemmän, mikä pidentää hakemusten keskimääräistä käsittelyaikaa. Hakemusten käsittelyaika on tällä hetkellä noin kolme kuukautta.

Vammaispalvelujen neuvontapuhelimen 09 816 45285 palveluaikaa on pidennetty. Neuvontapuhelin palvelee 2.1.2018 alkaen arkisin klo 9–11 ja 12–14.

Olemme keskittäneet vammaispalveluihin tulevat yhteydenotot neuvontapuhelimeen. Neuvontapuhelimessa sinulle voidaan tarvittaessa varata soittoaika omalle sosiaalityöntekijällesi.

Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostitse vammaispalvelut@espoo.fi