Vammaispalvelut

Espoon vammaispalvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi tarvitsevat vammaispalvelulain tai kehitysvammalain mukaisia palveluja, tai omaishoidon tukea.

Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä, sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Voit ottaa yhteyttä vammaispalveluihin, jos sinulla tai läheiselläsi on vamma tai sairaus, joka aiheuttaa pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Monta elämää, monta mahdollisuutta

Kumppanuus ja avoin yhteistyö asiakkaan kanssa ovat vammaispalveluille tärkeitä. Tuemme vammaisen henkilön omia voimavaroja ja oman näköistä elämää. Arvioimme yhdessä asiakkaan kanssa, mihin asioihin hän tarvitsee tukea ja apua. Järjestämme palveluja ja tukitoimia, jotka auttavat asiakasta arjessa. Vammaisalan asiantuntijoina työskentelemme yhdessä muiden toimijoiden kanssa asiakkaidemme hyödyksi.

Yksilöllisiä palveluratkaisuja

Olemme asiakkaamme käytettävissä – suunnittelemme yhdessä asiakkaan kanssa hänen elämäntilanteensa ja ikänsä mukaisen palvelukokonaisuuden. Tuemme vammaisen lapsen oikeutta ja mahdollisuutta elää ensisijaisesti perheensä kanssa tuomalla vammaisen lapsen tarvitsemat tukipalvelut hänen kasvuympäristöönsä. Kannustamme ja tuemme vammaista nuorta aikuista aikuiseen elämään, omien valintojen tekemiseen. Huolehdimme, että myös kaikkein runsaimmin tukea tarvitsevat ja heikoimmassa asemassa olevat vammaiset henkilöt saavat tarvitsemansa palvelut.

Palvelevaa asiantuntijuutta

Neuvontapuhelimemme palvelee päivittäin klo 9–11. Yhteydenottopyyntöihin vastaamme kahden seuraavan työpäivän aikana. Sovimme asiakkaan kanssa kotikäynnin, tapaamisen, tai miten asiassa edetään seitsemän arkipäivän kuluessa yhteydenotosta. Päätökset tehdään viimeistään kolmen kuukauden kuluessa asian tultua vireille. Kiireellistä selvittämistä vaativaan yhteydenottoon pystymme vastaamaan välittömästi.

Palvelujen hakeminen                

Espoon vammaispalvelut järjestää palveluja ja tukitoimia, jotka auttavat vammaista henkilöä selviytymään arjessa. Osa palveluista on kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piirissä ja osa harkinnanvaraisia tukitoimia. Voit hakea palveluja ja tukitoimia kirjallisesti lomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella, tai voit varata tapaamisajan. Vammaispalvelujen työntekijä selvittää palvelutarpeen kanssasi.

Lisätietoa palveluistamme saat vammaispalvelujen neuvontapuhelimesta p. 09 816 45285, joka palvelee arkisin klo 9–11. Katso lisätietoa: Sosiaalityön asiakasohjaus

Laatu ratkaisee vammaisten asumispalvelujen kilpailutuksessa 2.5.2016
Espoo kilpailuttaa parhaillaan vammaisten asumispalveluja. Kilpailutuksen lähtökohtana on palvelun korkea laatu. Hintakilpailuun pääsevät mukaan vain ne palveluntuottajat, jotka ylittävät korkealle asetetun laaturiman.
Riilahden toimintakeskus väistötiloihin 13.4.2016
Riilahden toimintakeskuksen työ- ja päivätoiminta siirtyvät väistötiloihin huhtikuussa. Työtoiminta siirtyy Espoonlahteen ja päivätoiminta Nupuriin. Peruskorjaus on valmis syksyllä 2017.

Uutiset

RSS
Julkaistu 20.12.2011 klo 12.18 , päivitetty 20.5.2016 klo 14.04

Aihealue:
  • Vammaispalvelut
Kohderyhmä:
  • Vammaiset