Määräaikaistarkastukset suun terveydenhuollossa

Lapsille ja nuorille tehdään koko ikäluokan kattavia suun määräaikaistarkastuksia seuraavasti:

Ikä Tarkastusajankohta Tutkija
1 v syntymäkuukausi hammashoitaja
3 v syntymäkuukausi hammashoitaja
5 v syntymäkuukausi hammashoitaja
7 v syntymäkuukausi suuhygienisti
9 v syntymäkuukausi suuhygienisti
11 v syntymäkuukausi suuhygienisti
14 v syntymäkuukausi hammaslääkäri
17 v syntymäkuukausi suuhygienisti

    
    
Määräaikaistarkastukset tehdään koko ikäluokalle. Kaikille lapsille ja nuorille tehdään myös
yksilöllinen hoitosuunnitelma, jossa määritellään seuraavien suuhygienisti- ja hammaslääkärikäyntien ajankohdat, kotihoito, ehkäisevä ja korjaava hoito, purennan kehityksen seuranta ja mahdolliset röntgenkuvaukset. Määräaikaistarkastuksiin kutsutaan kirjeellä, tarkemmat tiedot alla.

Ensimmäistä lasta odottavat perheet

Ensimmäistä lasta odottaville perheille järjestetään maksuton terveysneuvontakäynti. Odotusaika on otollinen hetki omaksua tietoa tulevan lapsen suun terveydestä ja hoidosta, sillä vanhempien terveys-, ravinto- sekä suunhoitotottumukset periytyvät lapselle. Tavoitteena on, että vanhempien suu ja hampaat ovat terveet ennen lapsen syntymää. Käynti ei sisällä suun terveystarkastusta, vaan siinä luodaan perusta hyville terveystottumuksille, arvioidaan yhdessä tarpeelliset hoitotoimet ja sovitaan palveluihin ohjauksesta. Ajan voi varata hammashoidon ajanvarauksesta.

Alle kouluikäiset lapset

1-, 3- ja 5-vuotiaiden huoltajat saavat postitse kirjeen, jossa kehotetaan varaamaan lapselle aika suun terveystarkastukseen. Ajan voi varata netistä tai puhelimitse. Kehotekirje tulee vähän ennen lapsen syntymäkuukautta tai sen aikana. Mikäli kehotekirjettä ei tule, vanhemmat voivat ottaa yhteyttä ajanvaraukseen, puh. 09 816 30300.

Koululaiset

1 -, 3-, 5-, ja 8 -luokkalaiset saavat kutsukirjeen suun terveystarkastukseen syntymäkuukauden mukaan. Ajan voi siirtää sähköisesti.

Opiskelijat

Kaikki 17-vuotiaat saavat kirjeen, jossa kehotetaan varaamaan aika suun terveystarkastukseen. Espoolaisissa oppilaitoksissa opiskelevat voivat kotipaikkakunnasta riippumatta hakeutua suun terveystarkastukseen kunnalliseen hammashoitoon Espoossa. Hoito on maksutonta alle 18-vuotiaille.

Aikuiset

Kaikille tarkastetuille potilaille tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma, jossa määritellään hoidon tarve ja toteuttamisaikataulu sekä seuraavan tutkimuksen ajankohta. Hoitosuunnitelma perustuu hoidon tarpeeseen, ja se vaatii sekä potilaalta että ammattilaiselta  sitoutumista yhdessä asetettuihin tavoitteisiin.