Puolarmetsän osastot

Puolarmetsässä toimii kolme Espoon sairaalan kuntoutusosastoa (osastot 2E, 3D, 3E)

Osastoilla hoidetaan aikuisikäisiä espoolaisia potilaita, jotka tulevat osastoille tutkimuksiin, hoitoon ja kuntoutukseen terveyskeskuslääkärin lähettämänä tai jatkohoitoon erikoissairaanhoidosta. Tavoitteena on potilaan tarpeista lähtevä yksilöllinen hoito ja kuntoutus, jota toteuttaa moniammatillinen tiimi yhdessä potilaan ja omaisten/läheisten kanssa. Puolarmetsässä sijaitsee myös kotisairaalan toimisto. Kotisairaalahoito on vaihtoehto vuodeosastohoidolle potilaan niin halutessa.

Vierailuaika Espoon sairaalan osastoilla klo 11.30-19 tai sopimuksen mukaan.


Osasto 2E: puh. (09) 816 47325
Osasto 3D: puh. (09) 816 47331
Osasto 3E: puh. (09) 816 47335
Kotisairaala: puh. (09) 816 47466, sairaanhoitaja (24 h/vrk) puh. 050-5261398, fax (09) 816 47281

Liikenneyhteydet Puolarmetsän sairaalaan

Tarkemmat aikataulut reittioppaassa

Muut hakusanat: Puolarmetsän sairaala