Kotiutustiimi

Kotiutustiimin tehtävänä on varmistaa, että potilas kotiutuu turvallisesti ja sujuvasti päivystyspoliklinikalta tai osastoilta.

Kotiutustiimi tarjoaa lyhytaikaista apua sairaalasta kotiutuvalle parin kolmen ensimmäisen vuorokauden aikana. Mikäli potilas tarvitsee pidempiaikaisesti apua, hänet ohjataan kotihoidon tai muiden tarvitsemiensa palveluiden piiriin.

Kotiutustiimi arvioi, mitä palveluja ja apuvälineitä potilas tarvitsee kotonaan ja avustaa näiden palveluiden järjestämisessä. Tiimi voi myös arvioida mahdollisia pieniä kodinmuutostyötarpeita. Tarvittaessa kotiutustiimin työntekijä on potilaan mukana hänen kotiutuessaan, tekee kotikäyntejä ja on yhteydessä potilaaseen puhelimitse.

Kotiutustiimi tekee yhteistyötä potilaan läheisten kanssa sekä kotihoidon alueellisten kotiutushoitajien, kotihoidon muun henkilöstön ja tarvittaessa myös kotisairaalan kanssa.

Kotiutustiimin saatto- ja kartoituskäynnit ovat maksuttomia. Sen jälkeen maksua peritään 8,70 euroa, mikä on sama kuin tilapäisen kotisairaanhoidon maksu. Yhdeltä päivältä peritään vain yksi maksu, vaikka käyntejä olisi useampia. Jos asiakas on jo kotihoidon tai kotisairaalan maksujen piirissä, kotiutustiimin apu on maksutonta.

Kotiutustiimi toimii osana Espoon sairaalan avosairaanhoidon yksikköä.