Geriatrian poliklinikka

Muistipoliklinikka

Muistipoliklinikalla tutkitaan yli 75-vuotiaita espoolaisia, joilla epäillään muistihäiriötä. Poliklinikalle tarvitaan lähete. Vastaanotolle pyydetään mukaan haastattelua varten henkilö, joka tuntee asiakkaan elämäntilanteen. Asiakas käy muistipoliklinikalla 1–3 kertaa. Jatkohoito ja seuranta tapahtuvat omalla lääkärillä. Alle 75-vuotiaiden muistihäiriöt tutkitaan erikoissairaanhoidossa.

Muistineuvoja yhteyshenkilönä

Muistineuvojattoimivat yhteyshenkilönä muistihäiriötä sairastavan asiakkaan, perheen, sosiaali- ja terveystoimen toimijoiden sekä muiden yhteistyötahojen välillä. Muistineuvojat auttavat espoolaisia muistihäiriöisiä sekä heidän läheisiään sopeutumaan ja selviytymään sairauden kohdatessa ja tukevat perhettä sairauden eri vaiheissa. Asiakas ohjataan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tutkimuksiin sekä tuen ja palveluiden piiriin. Muistineuvojat tekevät kotikäyntejä, antavat puhelinneuvontaa ja omainen voi tulla keskustelemaan vastaanottokäynnille. Lähetettä ei tarvita. Muistineuvojat toimivat lisäksi muistipoliklinikalla lääkärin työparina.

Päiväsairaala

Päiväsairaala tarjoaa Muuralassa neurologista kuntoutusta, muistihäiriöpotilaan tutkimusta, arviointia ja hoitoa sekä geriatrista arviointia ja kuntoutusta. Päiväsairaalassa on 12 potilaspaikkaa. Potilas käy päiväsairaalassa 1–2 kertaa viikossa. Potilaan hoitojakso määräytyy yksilöllisen hoidontarpeen ja kuntoutustavoitteen mukaan. Hoitojakso suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä potilaan ja päiväsairaalan moniammatillisen tiimin kanssa. Hoito- ja kuntoutusjaksolle tarvitaan lääkärin lähete. Päiväsairaala on avoinna maanantaista perjantaihin kello 7.30–16. Potilaiden kuljetus tapahtuu sairaankuljetusautoilla.