Päihdehuollon asumispalvelut

Sepänkylän tukiasunnot

Sepänkylän tukiasunnot tarjoavat kuntouttavaa asumispalvelua espoolaisille päihde- ja mielenterveysasiakkaille. Kaikille asiakkaille tehdään palvelusuunnitelma, jossa sovitaan tukitoimista ja tavoitteista. Toimintamme perustuu yhteisöllisyyteen.

Sepänkylässä on yhteensä 27 tukiasuntoa, joissa vuokran lisäksi peritään tulojen mukaan määräytyvä asiakasmaksu.

Jos olet asunnoton ja tarvitset tukea päihteettömän elämäntavan opettelussa ja arjen taitojen vahvistamisessa, ota yhteys mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasohjaukseen Sepänkylän tukiasuntoihin hakeutumiseksi.


Osoite: Palomiehentie 1 A, PL 75201, 02750 Espoo

Asiakasohjaus: 046 8773 540

Sepänkylän ohjaajat: 050-5004 952

Neppersin tukiasunnot

Neppersin tukiasunnot tarjoavat kuntouttavaa päihteetöntä asumispalvelua espoolaisille päihde- ja mielenterveysasiakkaille. Neppersin tukiasunnoissa on 16 asiakaspaikkaa neljässä eri solussa, joissa jokaisessa on yhteiskäytössä oleva olohuone, yhteiskeittiö ja hygieniatilat, sekä oma huone kullekin asiakkaalle. Kaikille asiakkaille tehdään palvelusuunnitelma, jossa sovitaan tukitoimista ja tavoitteista. Asiakasmaksu määräytyy tulojen ja menojen mukaan.

Jos olet asunnoton ja tarvitset tukea päihteettömän elämäntavan opettelussa ja arjen taitojen vahvistamisessa, ota yhteys mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasohjaukseen Neppersin tukiasuntoihin hakeutumiseksi.


Osoite: Vanhankartanontie 29, 02920 Espoo

Asiakasohjaus: 046 8773 540
Neppersin ohjaajat: 050 5727 709


Olarinluoman palveluasunnot

Olarinluoman palveluasunnot on tarkoitettu päihdeongelmaisille espoolaisille, joiden toimintakyky on heikentynyt. Asiakkaan alentuneeseen toimintakykyyn voivat vaikuttaa päihdeongelman lisäksi esimerkiksi somaattinen sairaus, aivovamma, muistisairaus tms.

Palveluasuminen tarjoaa hoivan tarpeessa oleville asiakkaille turvallisen asumisen ympäristön, jossa asiakasta tuetaan kokonaisvaltaisesti ympärivuorokauden. Asiakas saa päivittäistä apua kaikissa arkielämän askareissa ja heitä tuetaan päihteiden käytön hallinnassa. Vuokran lisäksi perittävä asiakasmaksu määräytyy tulojen ja menojen mukaan.

Asiakasohjaus palveluasuntoihin tapahtuu mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasohjauksen kautta. 


osoite: Luomanportti 11, PL 20206, 02070 Espoon kaupunki

SAP-ryhmä/asiakasohjaus p. 043 825 7557

Olarinluoman palveluasuntojen ohjaajat p. 043 824 7209 ja p. 043 8247 210

Olarinluoman tukiasunnot

Olarinluoman tukiasunnot on tarkoitettu espoolaisille päihdeongelmaisille, jotka eivät eri syistä selviydy itsenäisessä asumisessa eivätkä pärjää hajasijoitetuissa tukiasunnoissa.  Asukkaat saavat tukea arjenhallinnassa. Asukkaita pyritään tukemaan päihteettömyyteen / hallittuun päihteidenkäyttöön. Tukiasunnoissa ei ole omaa henkilökuntaa yöaikaan. Vuokran lisäksi perittävä asiakasmaksu määräytyy tulojen ja menojen mukaan.

Tukiasuntoihin haetaan asumisen arvion palvelupyyntölomakkeella, joka täytetään yhdessä esim. sosiaalityöntekijän kanssa. SAP-ryhmä arvioi tuen tarpeen ja hallinnoi tukiasuntojen jonoa. Asunnonhakulomakkeena käytetään Espoon asuntojen vuokra-asuntohakemusta.


osoite: Luomanportti 11, PL 20206, 02070 Espoon kaupunki

Asiakasohjaus p. 043 825 7557

Olarinluoman tukiasuntojen ohjaajat p. 050 5541 702