Veteraanipalvelut

Meiltä saat ohjausta ja neuvontaa veteraanikuntoutukseen liittyvissä asioissa.  

Espoon kaupungin järjestämiä veteraanipalveluja voivat käyttää ne sotiemme veteraanit,  joiden kotikunta on Espoo.

Espoon kaupungin veteraanipalvelujen piiriin kuuluvat

  • rintamaveteraanit
  • sotainvalidit, joilla on rintamaveteraanitunnus
  • sotainvalidit, joilla ei ole rintamatunnusta. 
  • elinkorkopäätöksessä vahingoittumisaika määritelty sotavuosille 1939–1945
  • eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleet.

Kuntoutuspäätökset tehdään Valtiokonttorin kunnille antaman ohjeen sekä määrärahan puitteissa.

Kuntoutukseen valittavan rintamaveteraanin tulee olla espoolainen,  Suomessa asuva vuosien 1939 - 1945 sotiin osallistunut rintamaveteraani, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus tai rintamatunnus.

Kaupungin määrärahojen puitteissa tuotetaan seuraavia palveluja 2017:

Jalkahoitoa korvataan enintään 6 x/vuosi á 45 euroa kerta, silmälaseista korvataan 1 x vuosi á 100 euroa, hammastekniset kulut (Espoon kaupungin suunterveydenhuollon kautta), omaishoitajan fysioterapia x 5/vuosi.

Määräpäivä hakemusten ja kuluvan vuoden kuittien (jalkahoito ja silmälasi) palauttamisessa on 31.12.

Kuntoutushakemukset ,  jalkojenhoito- ja  silmälasiavustushakemukset ja kuitit yhteystietoineen ja pankkitilinumeroineenvoi postittaa osoitteeseen:

VETERAANIPALVELUT
Avokuntoutuspalvelut
PL 2311
02070 ESPOON KAUPUNKI

Sotainvalidit ja eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleet hakevat kuntoutusta Valtiokonttorista