Sähköinen terveyskysely

Saat ensimmäisen lukuvuoden aikana sähköisen terveyskyselyn koululle antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Viesti sisältää linkin suojattuun kyselyyn. Kysely on turvallinen ja luottamuksellinen. Antamasi tietoja käsittelevät vain opiskeluterveydenhuollon ammattihenkilöt, joilla on vaitiolovelvollisuus.

Sähköisen terveyskyselyn tavoitteena on nopeuttaa, ja tarvittaessa aikaistaa terveystarkastusta heidän osalta, jotka palveluja eniten tarvitsevat. Tämä tukee opiskelijan terveyden edistämisen lisäksi myös opiskelua ja sen onnistumista.

Ammattikorkeakoulussa ja aikuisopistossa opiskelija kutsutaan terveyskyselyn perusteella tarvittaessa terveystarkastukseen.

Lääkäri kirjoittaa tarkastuksen yhteydessä nuorison terveystodistuksen..

Lääkärintarkastukseen sisältyy kutsuntaikäisillä kutsuntojen ennakkoterveystarkastus.