Terveystarkastukset

Terveystarkastukset opiskeluterveydenhuollossa

Ammattiopistojen ja lukioiden opiskelijoille tarjotaan sekä opiskeluterveydenhoitajan että -lääkärin määräaikaistarkastukset opiskelujen aikana. Pääsääntöisesti terveydenhoitajan tarkastus on ensimmäisen, ja lääkärintarkastus toisen opiskeluvuoden aikana. Oppilaalle voidaan myös tarjota yksilöllisen tarpeen mukaisia terveystarkastuksia.

Ammattikorkeakoulussa ja aikuisopistossa opiskelija kutsutaan terveyskyselyn perusteella tarvittaessa terveystarkastukseen.

Tarkastusten yhteydessä tehtävät tutkimukset vaihtelevat luokkatasoittain /vuosittain.

Sähköinen terveyskysely

Saat ensimmäisen lukuvuoden aikana sähköisen terveyskyselyn . Viesti sisältää linkin suojattuun kyselyyn. Kysely on turvallinen ja luottamuksellinen. Antamasi tietoja käsittelevät vain opiskeluterveydenhuollon ammattihenkilöt, joilla on vaitiolovelvollisuus.

Sähköisen terveyskyselyn tavoitteena on nopeuttaa, ja tarvittaessa aikaistaa terveystarkastusta heidän osalta, jotka palveluja eniten tarvitsevat. Tämä tukee opiskelijan terveyden edistämisen lisäksi myös opiskelua ja sen onnistumista.

Lääkäri kirjoittaa tarkastuksen yhteydessä nuorison terveystodistuksen.

Lääkärintarkastukseen sisältyy kutsuntaikäisillä kutsuntojen ennakkoterveystarkastus.