Koululääkäri

Ammattiopistoissa ja lukioissa koululääkäri tekee opiskelijoille terveystarkastuksen pääsääntöisesti toisen opiskeluvuoden aikana. Tarkastus painottuu sairauksien ennaltaehkäisyyn ja varhaisten terveydentilan ongelmien havaitsemiseen. Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen tarvetta, hänen tilannettaan voidaan selvitellä ja seurata koululääkärin vastaanotolla.

Koululääkäri toimii koululla terveydenhoitajan työparina sovittuina ajankohtina. Hänen vastaanotolleen hakeudutaan terveydenhoitajan kautta.

Lääkärintarkastuksen yhteydessä tehdään myös  kutsuntojen ennakkoterveystarkastus  kaikille kutsuntaikäisille.

Määräaikaistarkastuksen yhteydessä on mahdollista saada ilmainen nuorison terveystodistus , joka tarvitaan muun muassa ajokorttia varten.

Ammattikorkeakouluissa ja aikuisopistossa opiskelevat voivat kysellä lääkäripalveluista terveydenhoitajalta.

Pääsääntöisesti sairauksien tarkempi diagnostiikka, hoito ja seuranta eivät kuitenkaan kuulu opiskeluterveydenhuoltoon, vaan tarvittaessa opiskelija ohjataan joko terveysasemalle tai erikoissairaanhoidon arvioon (lähete). Pitkäaikaissairauksiin liittyvät lausunnot ja todistukset pyydetään omalta hoitavalta lääkäriltä.

Akuutit ongelmat hoidetaan terveysasemalla.