Nuorison terveystodistus

Nuorison terveystodistus kirjoitetaan sinulle terveydentilan todistamiseksi pääsääntöisesti ajokorttia (mopo ja auto), ammatillista koulutusta ja työelämää varten. Todistus kirjoitetaan koululaiselle 8. luokan lääkärintarkastuksen yhteydessä ja opiskelijalle lääkärin määräaikaistarkastuksen yhteydessä pääsääntöisesti 2. opiskeluvuoden aikana.  

Nuorison terveystodistus on voimassa viisi vuotta kirjoitushetkestä eteenpäin, elleivät terveydelliset seikat rajoita todistuksen voimassaoloaikaa. Lääkäri merkitsee voimassaoloajan todistuksen alareunaan. Todistusta voidaan käyttää koko sen voimassaoloajan, mikäli terveydentilassa ei ole tapahtunut muutoksia.

Säilytä todistus huolellisesti, sillä uutta terveystodistusta kadonneen tilalle ei kouluterveydenhuollosta ole mahdollista saada. Ylimääräisiä tarkastusaikoja pelkästään nuorison terveystodistuksen kirjoittamista varten ei kouluterveydenhuollossa anneta. Terveysasemilla nuorison terveystodistuksia ei kirjoiteta. Yksityissektorilla todistuksesta peritään maksu.