Terveystarkastus

Terveystarkastus ala- ja yläkouluissa

Ala- ja yläkoulun aikana terveystarkastus tehdään vuosittain. Tarkastuksissa seurataan muun muassa kasvua, kehitystä ja oppilaan yleistä hyvinvointia. Koululääkäri osallistuu ns. laajaan terveystarkastukseen, joka tehdään koulunsa aloittaville., 5. ja 8. -luokkalaisille. Näihin tarkastuksiin kutsutaan huoltajat mukaan, jolloin perheen hyvinvointia ja mahdollista tuen tarvetta voidaan kartoittaa paremmin. Ennen laajaan terveystarkastukseen tuloa, vanhempien tulee täyttää esitietolomake. Koulunsa aloittavien esitietolomake täytetään ensisijaisesti OmaKouluterveys -verkkopalvelussa.  Muille terveydenhoitaja jakaa lomakkeen reppupostina kotiin täytettäväksi, mutta ne löytyvät myös tämän sivun alareunasta ja  THL:n nettisivulta.

Vuositarkastusten lisäksi oppilaalle voidaan tarjota yksilöllisen tarpeen mukaisia terveystarkastuksia.

Koulutulokkaiden ja yläkouluun siirtyvien oppilaiden terveystarkastuksia tehdään pääsääntöisesti kesän ja alkusyksyn aikana. Lisätietoa saatte lapsenne tulevan koulun terveydenhoitajalta.