Terveystarkastus

Terveystarkastus ala- ja yläkouluissa

Ala- ja yläkoulun aikana terveystarkastus tehdään vuosittain. Tarkastuksissa seurataan muun muassa kasvua, kehitystä ja oppilaan yleistä hyvinvointia. Koululääkäri osallistuu ns. laajaan terveystarkastukseen, joka tehdään koulunsa aloittaville., 5. ja 8. -luokkalaisille. Näihin tarkastuksiin kutsutaan huoltajat mukaan, jolloin perheen hyvinvointia ja mahdollista tuen tarvetta voidaan kartoittaa paremmin. Ennen laajaan terveystarkastukseen tuloa, vanhempien tulee täyttää esitietolomake. Koulunsa aloittavien esitietolomake täytetään ensisijaisesti OmaKouluterveys -verkkopalvelussa.  Muille terveydenhoitaja jakaa lomakkeen reppupostina kotiin täytettäväksi, mutta ne ovat sivupalkissa myös liitteinä.

Vuositarkastusten lisäksi oppilaalle voidaan tarjota yksilöllisen tarpeen mukaisia terveystarkastuksia.

Koulutulokkaiden ja yläkouluun siirtyvien oppilaiden terveystarkastuksia tehdään pääsääntöisesti kesän ja alkusyksyn aikana. Lisätietoa saatte lapsenne tulevan koulun terveydenhoitajalta.