Koululääkäri

Koululääkäri toimii koululla terveydenhoitajan työparina sovittuina ajankohtina. Ajanvaraus koululääkärille tehdään kouluterveydenhoitajan kautta.

Koululääkärin työ on pääsääntöisesti ennaltaehkäisevien ja sairauksien, tai terveydentilan poikkeavuuksia, seulovien terveystarkastusten tekoa. Tarvittaessa lääkäri kirjoittaa lähetteitä, ja ohjaa oppilaat jatkotutkimuksiin tai jatkohoitoon.

Perussairauksien diagnosointi, hoito ja seuranta eivät kuulu kouluterveydenhuoltoon. Pitkäaikaissairauksien selvittely ja hoito, sekä niihin liittyvät lausunnot ja todistukset pyydetään omalta hoitavalta lääkäriltä.

Akuutisti sairastunut oppilas ohjataan tarpeen mukaan terveysasemalle.