Oppilaan sairastuessa

Sairasta lasta ei tule lähettää kouluun, vaan hoito tapahtuu omalla terveysasemalla. Vapaa-ajalla sattuneet tapaturmat kuuluvat myös oman terveysaseman hoidettaviksi.

Oppilaan sairastuessa kesken koulupäivän

Oppilaan sairastuessa kesken koulupäivän ensisijaisesti opettaja/ koulunkäyntiavustaja soittaa huoltajalle ja pyytää tarvittaessa häntä noutamaan lapsensa kotiin. Yläkouluikäiset oppilaat voivat huoltajan luvalla, ilman terveydenhoitajan vahvistusta, lähteä kotiin yksin.

Opettaja voi ohjata oppilaan terveydenhoitajan arvioon, joka on tarvittaessa yhteydessä huoltajiin. Huoltajat ovat velvollisia huolehtimaan sairaan lapsen kotiin viemisestä sekä siitä aiheutuvista matkakustannuksista.

Oppilaan perussairauteen liittyvä ohjeistus

Oppilaiden perussairauksista ja hoitoon liittyvästä lääkityksestä olisi hyvä ilmoittaa kouluterveydenhoitajalle. Perussairauksien hoito ja seuranta kuuluvat hoitavalle taholle. Akuuteissa tilanteissa (esimerkiksi matala verensokeri diabeetikolla) voi hakeutua kouluterveydenhoitajan vastaanotolle.

Oppilaalla tulee olla omat perussairauteensa kuuluvat lääkkeet ja muut tarvittaessa otettavat lääkkeet mukanaan. Oppilaat ottavat itse omat lääkkeensä tarvittaessa koulunkäynninavustajan tukemana. Koulu ei vastaa oppilaan lääkkeiden säilyttämisestä.

Osallistuminen liikuntaan

Oppilaan ollessa estynyt osallistumaan liikuntatunnille kokonaan tai osittain sairauden tai vamman vuoksi on huoltajan ilmoitettava tästä liikunnanopettajalle. Terveydenhoitaja ei kirjoita poissaolotodistuksia liikuntatunneille kuin akuuteissa tapauksissa.