Koululaiset

Kouluterveydenhuolto Espoossa

Oppilaat ja heidän vanhempansa voivat ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa. Kouluterveydenhoitajan tavoittaa kouluilta sovittuina päivinä, sekä puhelimitse, Wilma-viestillä tai sähköpostilla arkipäivisin.

Terveydenhoitajan vastaanotolta saa myös ensiapua sairaustapauksissa. Terveydenhoitaja tukee pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja erityistukea tarvitsevien oppilaiden koulunkäyntiä.

Terveydenhoitajan tarkastukset ovat vuosittain. Terveydenhoitajan ja lääkärin ns. laajat terveystarkastukset tehdään koulunsa aloittaville / 1. sekä 5. ja 8. luokkalaisille. Ennen laajaan terveystarkastukseen tuloa, vanhempien tulee täyttää esitietolomake. Koulunsa aloittavien esitietolomake täytetään ensisijaisesti OmaKouluterveys -verkkopalvelussa. Muille terveydenhoitaja jakaa lomakkeen reppupostina kotiin täytettäväksi, mutta ne löytyvät myös THL:n sivulta.

Vastaanottoajan pituus vaihtelee tarkastuksen ajankohdan ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Laajoihin tarkastuksiin varataan enemmän aikaa, mutta laajojen tarkastusten välillä tehtävät muut luokkatarkastukset voivat olla lyhyempiä oppilaan yksilölliset tarpeet huomioivia.