Jos olet tyytymätön päätökseen

Jos kunnan myöntämässä toimeentulotukipäätöksessäsi on mielestäsi virhe, voit hakea siihen korjausta.

Ensin kannattaa täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen osalta ottaa yhteys päätöksen tehneeseen työntekijään. Mahdolliset korjaukset voidaan siten tehdä nopeimmin. Mikäli asiaan ei löydy ratkaisua, voit tehdä oikaisuvaatimuksen vapaamuotoisesti tai oikaisuvaatimuslomakkeella, jonka saa perhe- ja sosiaalipalvelujen toimipisteistä. Ohje on lähetetty toimeentulotukipäätöksen mukana. Huomioithan, että perustoimeentulotuen osalta valitus tehdään sitä myöntäneelle Kansaneläkelaitokselle.

Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisena sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaostolle 30 päivän kuluessa siitä kun toimeentulotukipäätös on saatu tiedoksi. Oikaisuvaatimuksessa tulee esittää ne syyt, joiden perusteella oikaisua haetaan.

Oikaisuvaatimus toimitetaan Espoon kaupungin kirjaamoon, osoitteeseen:

Espoon kaupungin kirjaamo
PL 1
02070 ESPOON KAUPUNKI

Käyntiosoite:
Siltakatu 11, 3. kerros
Kauppakeskus Entresse
Espoon keskus

Yksilöasioiden jaoston tekemä päätös oikaisuvaatimukseen lähetetään oikaisua vaatineelle henkilölle kirjallisena.


Jos Kelan päätös hakemukseesi on mielestäsi virheellinen, voit hakea siihen muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen Kelaan. Kaupunki ei ota kantaa Kelan tekemiin perustoimeentulotukea koskeviin päätöksiin.