Vaihtoehtoja tilanteen parantamiseksi

Talouden saaminen tasapainoon on yksinkertaista – ainakin teoriassa.

Tulojen lisääminen

Työllistyminen tai paremmin palkattuun työhön vaihtaminen on usein helpommin sanottu kuin tehty, vaikka siten pystyisi ratkaisemaan montakin taloudellista ongelmaa. Vastaavasti lisä- tai ylitöiden tekeminen parantaa taloudellista tilannetta, mutta kannattaa miettiä, miten käy oman tai perheen jaksamisen kanssa.

Varmista, että olet hakenut kaikki etuudet, joihin voisit olla oikeutettu. Etuuksista löydät lisätietoa erityisesti Kelan, sosiaali- ja terveysministeriön sekä Espoon kaupungin sosiaalitoimen sivuilta. Tyypillisiä etuuksia, jotka saattavat jäädä hakematta, ovat esimerkiksi:

Toimeentulotukilaskelmissa otetaan menona huomioon ulosotto ja asuntolainan korot, mutta ei muuta velanhoitoa.

Varmista myös, että olet hakenut kaikki verovähennykset. Kaikki vähennykset eivät ole valmiina verottajan keväisin lähettämässä esitäytetyssä veroilmoituksessa, vaan osa vähennyksistä pitää ilmoittaa verottajalle itse. Tällaisia ovat esimerkiksi työmatkakulut, elatusvelvollisuusvähennys sekä veronmaksukyvyn alentumisvähennys. Vähennyksiä voi hakea takautuvasti viideltä vuodelta. Tarkista myös, että veron ennakonpidätys on oikein.

Omaisuuden myyminen. Jos sinulla on omaisuutta, kannattaa harkita, voisiko myydä jotain velkamäärän pienentämiseksi.


Menojen pienentäminen

Tuloja voi olla vaikea lisätä, mutta menoja pystyy pienentämään.

Sen voit aloittaa esimerkiksi pankkitiliotteita tai ostoskuitteja tutkimalla. Usein paras keino on kirjanpito. Jo parinkin kuukauden kestävä kaikkien kotitalouden menojen kirjaaminen auttaa löytämään säästökohteita.

Monesta pienestä säästöstä kertyy iso säästö! Siten pienissäkin asioissa kannattaa pihistää, koska monessa pienessä asiassa pihistämisestä kertyy suuri säästö. Netistä löytyy valmiita kirjanpitolomakkeita ja laskentapohjia. Kirjanpitoa voi toteuttaa myös ruutuvihkoon. Joskus voi olla vaikeaa arvioida, onko omien menojen määrä kohtuullinen, minimissään tai ylisuuri.

Voit hahmotella maksukykyäsi laskurilla. Tämä laskuri laskee maksukyvyn samoin periaattein kuin jos hakisit velkajärjestelyä käräjäoikeudelta.

Suurimmissa menoissa on yleensä helpointa tehdä suurimpia säästöjä. Näitä ovat esimerkiksi:

  • asumiskulut
  • ruoka
  • auto
  • tupakka
  • alkoholi
  • pelaaminen

Muutamien menojen kohdalla on mahdollisuus lakisääteisiin helpotuksiin. Näitä ovat esimerkiksi:

  • päivähoitomaksut
  • sairaalamaksut
  • lääkekulut