Espoo sanoo ei väkivallalle

Puhu - älä lyö!

Espoon valtuusto hyväksyi 18.10.2010 kokouksessaan Puhu älä lyö -ohjelman, joka on Espoon kaupungin lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimintaohjelma. Se on liitetty myös osaksi 15.8.2011 hyväksyttyä Espoon turvallisuusohjelmaa.

Puhu älä lyö -ohjelman keskeiset lähtökohdat ovat

 • Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyö on osa turvallisuussuunnittelua.
 • Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy kuuluu kaikille.
 • Lähisuhde- ja perheväkivaltaa ei suvaita - 0-toleranssi.

Ohjelman keskeiset tavoitteet

 • Lähisuhde- ja perheväkivallan tunnistaminen ja väkivaltaan puuttuminen perusterveydenhuollossa sekä sosiaalitoimen ja sivistystoimen palveluissa tehostuu.
 • Lähisuhde- ja perheväkivalta - erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuva - vähenee. Väkivaltaa ehkäistään ja väkivaltaan puututaan varhain.
 • Palvelujärjestelmää kehitetään siten, että se vahvistaa suojaavia tekijöitä, lisää vastuullisuutta, tunnistaa riskit ja riskiryhmät sekä tarjoaa ammattitaitoista ja oikea-aikaista apua kaikissa elämänvaiheissa lähisuhde- ja perheväkivallan eri osapuolille.
 • Lähisuhde- ja perheväkivallasta ilmiönä ja ilmiön laajuudesta Espoossa on saatavilla ajantasaista ja dokumentoitua tietoa.

Tavoitteiden saavuttamiseksi keskeiset keinot

 • Lähisuhde- ja perheväkivaltaa ehkäistään ja siitä aiheutuvia ongelmia vähennetään sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen viestinnän ja vaikuttamisen keinoin.
 • Työnjako, vastuu ja johtaminen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyössä määritellään selkeästi.
 • Viranomaisyhteistyö, yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa sekä työyhteisökohtaiset toimintatavat lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa mallinnetaan ja sovitaan yhteisesti.
 • Henkilöstön ammatillisia valmiuksia sekä välineitä puuttua lähisuhde- ja perheväkivaltaan parannetaan ja ylläpidetään jatkuvasti muun muassa koulutuksen avulla.
 • Kehitetään mittaamisen ja arvioinnin välineitä, joiden avulla lähisuhde- ja perheväkivaltaa ilmiönä voidaan seurata ja analysoida aiempaa paremmin.

Kaupungin keskeisistä toimijoista koottu lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn vastuuryhmä vastaa ohjelman toimeenpanosta ja seurannasta. Ryhmän puheenjohtajana toimii perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Marja-Leena Remes. Vastuuryhmää täydentää laajempi yhteistyöverkosto, ja toimenpiteitä työstetään myös erilaisissa pienryhmissä.

Vastuuryhmä ei käsittele yksittäisiä asiakastapauksia, mutta ottaa mielellään vastaan palautetta ja kehittämisehdotuksia. Ryhmään voi ottaa yhteyttä koordinaattori Marjatta Karhuvaaran kautta, etunimi.sukunimi@espoo.fi tai p. 09 816 23407.