Apua mielenterveys- ja päihdeongelmissa

Apua aikuiselle mielenterveys- ja päihdeongelmissa

Terveysasemat
Terveysasemien psykiatriset sairaanhoitajat ja psykologit tarjoavat mm. neuvontaa, hoidon tarpeen arviointia ja hoitoa. Lähetettä ei tarvita. Pariskunnat voivat hakea apua ja neuvoja oman terveysaseman psykologeilta ja psykiatrisilta sairaanhoitajilta.

Sosiaali- ja kriisipäivystys
Espoon sosiaali- ja kriisipäivystys vastaa päivystyksellisen kriisiavun antamisesta erityisesti traumaattisten kriisien uhreille. Lisäksi kriisiapua annetaan äkillisissä perhe- ja parisuhdekriiseissä. Kriisityö tehdään henkilökohtaisesti asiakasta tavaten tai puhelimitse. 


Apua aikuisille espoolaisille mielenterveys- ja päihdeongelmiin. EMPPU  tarjoaa avoryhmiä, kuntoutuskursseja ja vieroitushoitoa. Vastaanotto ilman ajanvarausta. Tilanteen arviointi voidaan tehdä vastaanotolla tai puhelimitse.

Kelan psykoterapia
Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 16–67-vuotiaille. Alle 16-vuotiaiden terapiasta vastaa julkinen terveydenhuolto. Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on tukea ja parantaa kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä. Kuntoutuksella turvataan työelämässä pysyminen tai sinne siirtyminen, työhön paluu tai opintojen edistyminen.

Selviämishoitoasema
Selviämishoitoasemalla neuvotaan ja ohjataan kuntalaisia ja viranomaisia ympäri vuorokauden päihdehoitoa ja hoitoon ohjautumista koskevissa kysymyksissä.

Huumeiden käyttäjien palvelut
Espoon Linkki tarjoaa tietoa terveydenhoidosta, tartuntataudeista ja sosiaalipalveluista. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa voit keskustella luottamuksellisesti. Espoon Linkin kautta pääset myös vieroitushoitoon.

AA-ryhmät
Nimettömien alkoholistien 12 askeleen toipumisohjelma. 

NA-ryhmät
Nimettömät narkomaanit