Lähisuhde- ja perheväkivalta

Lähisuhde- ja perheväkivalta on ilmiönä moniulotteinen ja laaja. Se voi olla esimerkiksi fyysistä, henkistä, seksuaalista, omaisuuteen kohdistuvaa tai taloudellista väkivaltaa tai sillä uhkaamista. Lähisuhde- ja perheväkivaltaa voi esiintyä missä tahansa perheessä kulttuurista, koulutuksesta, sosiaalisesta asemasta tai varallisuudesta riippumatta. Tekijä voi olla puoliso, ex-puoliso, vanhempi, lapsi, sukulainen tai tuttava. Läheisiin ja perheenjäseniin kohdistunut väkivalta ei ole yksityisasia vaan rikos, ja siihen voidaan ja pitää puuttua oikeudellisin keinoin.

Espoossa lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyyn on sitouduttu toimintaohjelmatasoisesti ja ehkäisytyö on osa turvallisuussuunnittelua. Mukana kehittämistyössä ovat myös lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyyn erikoistuneet järjestöt ja yhteisöt. Tavoitteena on lähisuhde- ja perheväkivallan vähentäminen tekijän ja uhrin sukupuolesta riippumatta, ja kiinnittämällä erityistä huomiota asenteisiin sekä lasten ja nuorten asemaan.

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy kuuluu kaikille espoolaisille. Tarkoitus on, että niin kuntalaisilla, päättäjillä kuin kunnan työntekijöillä on nollatoleranssi väkivallan suhteen.

Väkivallasta puhuminen, ja sen näkyväksi tekeminen, on hyvä keino ehkäistä väkivaltaa. Tältä sivustolta löydät ajankohtaista tietoa lähisuhde- ja perheväkivallasta ilmiönä, tarjolla olevista palveluista sekä siitä, miten ehkäisytyötä kehitetään Espoossa. Sivuston kautta voit myös itse vaikuttaa palvelujen kehittämiseen antamalla palautetta ja vastaamalla sivuston kyselyihin.

Puhu - älä lyö!