Ympärivuorokautiset hoivakodit

Espoolaisella on mahdollisuus hakeutua pitkäaikaishoitoon, jos hän ei enää sairautensa ja huonontuneen toimintakykynsä vuoksi tule toimeen kotona avohoidon palveluiden turvin. Pitkäaikaishoidon hoivakodeissa saa apua ympärivuorokautisesti.

Ympärivuorokautisen hoidon tarve arvioidaan aina yksilöllisesti joko kotihoidossa tai äkillisen sairastumisen jälkeen sairaalajakson aikana. Tietoja hoitoon pääsystä saa ottamalla yhteyttä Espoon kaupungin kotihoidon palvelutarpeen arviointiin puh. (09) 816 33333 arkisin klo 9-15.

Hoivakotiasumisessa korostuu asukkaan itsemääräämisoikeus ja hoivakodissa voi toteuttaa mahdollisimman paljon omia tapoja ja aikaisempia mieltymyksiä. Kodinomaisuus merkitsee päivittäistä yhdessäoloa, arjen askareisiin osallistumista sekä lämmintä ilmapiiriä, jossa olo tuntuu turvalliselta. Hoivakodissa asukas voi asua elämänsä loppuun saakka.

Kaupunki järjestää ympärivuorokautista pitkäaikaishoitoa hoivakodeissa sekä omana että ostopalveluna. Kaupungin järjestämää pitkäaikaista laitoshoitoa on Aurorakodissa, Espoonlahden hoivakodissa ja hoiva-asumispalvelua Kauklahden elä ja asu -seniorikeskuksessa sekä Viherlaakson ja Taavin muistipalvelukeskuksissa.

Hoivakotien yhteystiedot

Julkaistu 23.12.2011 klo 9.02 , päivitetty 24.9.2015 klo 13.00

Aihealue:
  • Vanhuspalvelut
Kohderyhmä:
  • Seniorit