Monikulttuurinen ryhmätoiminta

Maahanmuuttajapalvelut järjestää monikulttuurista ryhmätoimintaa eri puolilla Espoota.

Toiminta-ajatuksena on tukea ja kannustaa lähialueen asukkaita yhdessä toimimisen ja oppimisen kautta aktiiviseen ja mielekkääseen arkeen.

Toiminnan tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisyyttä, tukea maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten välistä vuorovaikutusta sekä maahanmuuttajien suomen kielen oppimista.

Toimintaa toteuttaa maahanmuuttajapalveluiden ohjaaja yhdessä laajan yhteistyöverkoston kanssa; maahanmuuttajien parissa toimivat tahot, eri järjestöt, yhteisöt ja vapaaehtoistyöntekijät, oppilaitokset muun muassa.

Monikulttuurisen lähitoiminnan ryhmät kokoontuvat 1-2 kertaa viikossa 2-3 tuntia kerrallaan. Ryhmiin ovat kaikki asiasta kiinnostuneet tervetulleita.

Ryhmiin osallistujat voivat itse vaikuttaa viikoittain vaihtuviin teemoihin, kättentaidoista liikunnallisiin kertoihin sekä ruuanlaitosta kielenopetukseen jne.

Ryhmässä käytetään suomen, ruotsin ja englannin kieltä.