Järjestöt

Espoolaisia järjestöjä

Voit löytää ystäviä ja tekemistä vapaa-aikanasi espoolaisesta järjestöstä, kansalaistoiminnasta. Moni järjestö tekee monikulttuurista työtä. Tähän on kerätty joidenkin Espoossa tai espoolaisten kanssa toimivien yhdistysten yhteystietoja. 

Bobita ry - unkarilainen järjestö

CSSA-Espoo ry - kiinalaisten opiskelijoiden järjestö

Emy ry - Espoon mielenterveysyhdistys

Emyllä on meneillään Monimieli - Monikulttuurisuus ja mielenterveys -hanke (2011 - 2013). Tämä RAY:n rahoittama hanke tarjoaa Suomeen muista maista muuttaneille suomenkielisiä vertaistukiryhmiä, mielenterveystukea sekä mahdollisuuden mielekkääseen yhdistystoimintaan. Hankkeen ryhmä- ja vertaistoiminnan tavoitteena on erityisesti elämänhallinnan ja osallisuuden lisääminen, kotoutumisen tukeminen ja työllistymisen valmiuksien edistäminen.

Hankkeen työntekijät:

Ahmed Muhamed (suomi, somali, englanti) puh. 050 312 5129 ahmed.muhamed(at)emy.fi

Bouchra Fathallah (suomi, ranska, arabia) puh. 050 310 7981 bouchra.fathallah(at)emy.fi

Riikka Koola (suomi, englanti) puh. 050 367 2676 riikka.koola(at)emy.fi

Espoon Järjestöjen Yhteisö ry (EJY) - kehittää järjestöjen ja vapaaehtoisten toimintaa

Filoksenia ry ylläpitää kansainvälistä kohtaamispaikkaa Trapesaa Espoon keskuksessa

Iftin seura ry - somalialainen järjestö

Lyömätön linja Espoossa ja Miehen linja - auttamispalvelu maahanmuuttajamiehille

Monika-Naiset Liitto ry - maahanmuuttajanaisia tukevaa toimintaa

Suomen Punaisen Ristin toiminta Espoossa:

SPR-Kehä-Espoo

SPR-Keski-Espoo

SPR-Lounais-Espoo

SPR-Tapiola

Vietnamilaiset opiskelijat ry - vietnamilaisten opiskelijoiden järjestö


Järjestöavustukset 

Yhdistykset voivat hakea avustuksia Espoon kaupungin kulttuuri-, liikunta- ja nuoristoimesta sekä sosiaali- ja terveyslautakunnalta.

Muita järjestöjä pääkaupunkiseudulla ja Suomessa


Infopankista
löydät lisätietoa yhdistyksistä Suomessa.

Monikulttuurisen toiminnan kohtaamispaikka netissä on muun muassa Monimos. Sieltä löydät myös järjestöistä lisätietoja.