Päivähoito ja koulutus

Espoossa on monenlaista koulutusta tarjolla kaikenikäisille, päivähoidosta aikuisopetukseen. Tarjolla on muun muassa suomen kielen kursseja, peruskouluun tai ammatillisiin opintoihin valmistavaa opetusta, työväenopiston tarjoamaa opetusta sekä Työ- ja elinkeinotoimiston järjestämää työvoimakoulutusta. Lisätietoa Suomen koulutusjärjestelmästä saat Infopankista 15 kielellä.

Varhaiskasvatus (Päivähoito ja esiopetus)

Varhaiskasvatuksen perustana on hoito, kasvatus ja opetus, kaikki yhdessä. Tavoitteena on luoda pohja lapsen terveelle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle.

Jos etsit alle kouluikäiselle lapselle päivähoitoa tai esiopetuspaikkaa, löydät lisätietoa Päivähoito ja Esiopetus-sivuilta sekä Infopankista.

Peruskoulu

Jos etsit lapsellesi sopivaa koulua, ota yhteyttä . Sieltä neuvotaan sopivan opetuspaikan löytämisessä.

Espoossa eri kieli- ja kulttuuriryhmien oppilaille järjestetään peruskouluun , valmistavan jälkeen, -opetusta ja /ulkomailla hankitun vieraan kielen ylläpito-opetusta.

Lisätietoa näistä opetusmuodoista ja koulutuksesta saat Infopankista sekä koulutuksesta Espoossa laajemmin Espoon omilta Perusopetus-sivuilta.

Nuorten maahanmuuttajien ryhmä aikuislukiossa

 on tarkoitettu espoolaisille 15–25-vuotiaille nuorille, jotka ovat vasta muuttaneet Suomeen ja tarvitsevat suomen kielen opetusta ennen kuin he aloittavat jatko-opinnot tai työn. Lisätietoa koulutuksesta ja NUMAsta saat myös Infopankista

MANU  - Nuorten maahanmuuttajien opetus työväenopistossa

MANU-koulutus on tarkoitettu

1) 17−20-vuotiaat peruskoulun suorittaneille maahanmuuttajanuoret, joilla ei ole jatkokoulutuspaikkaa eikä riittävää kielitaitoa

2) 20−29-vuotiaat maahanmuuttajanuorille, joilla ei ole toisen asteen lukio- tai ammatillista koulutusta eikä riittävää  kielitaitoa em. koulutukseen.

Lisätietoja MANU-koulutuksesta Omnian sivuilla.

Lukio ja aikuislukio

Espoossa on lukiokoulutusta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Suomenkielisistä lukioista saat lisätietoa . Voit suorittaa kansainvälisen IB-tutkinnon Espoossa ruotsinkielisessä sekä Etelä-Tapiolan lukiossa www.etela-tapiola.fi/espoo-internationalEspoon aikuislukiossa voit suorittaa lukion ja ylioppilastutkinnon ja myös perusasteen päivällä tai illalla.

Lisätietoa koulutuksesta Espoossa saat myös Infopankista.

Muu koulutus

Espoossa on monenlaista  ja  sekä opetusta, joka valmistaa maahanmuuttajia ennen koulutuksen alkamista, mm. AIVA (peruskouluun valmistava koulutus) ja VALMA (ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus).

Jos suomen kielen taitosi ei vielä riitä ammatillisiin opintoihin, voit opiskella suomen kieltä suomen kielen kursseilla. Lisätietoja koulutuksista maahanmuuttajille.